Self-effektiwiteit en MIV/VIGS-voorkomende gedrag by 'n groep hoërskoolleerlinge

Date
2001-03
Authors
Esterhuyse, E. A. (Elizabeth Aletta)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The levels of self-efficacy for specific HIV/aids-preventive behaviour patterns for high school pupils from a previously disadvantaged community were measured. Self-efficacy can be described as an individual's perception about his/her ability to perform certain actions effectively in a specific situation. For this purpose, the Sexual Self-Efficacy Questionnaire of Kasen, Vaughan and Walter (1992) was administered. A group of 227 pupils from the Macassar High School were involved in the study. The results showed that the Macassar adolescents display low self-efficacy in areas essential for HIV/aids prevention. The adolescents were especially uncertain about their ability to refuse sexual interaction where potential sexual partners are familiar or desirable and after alcohol or drugs were used. Furthermore, the Macassar adolescents showed low self-efficacy for dealing with sensitive issues concerning a sexual partner and for purchasing condoms in a shop. Regarding gender differences, the results showed that boys display lower self-efficacy than girls in relation to the behaviour patterns that where examined. Those adolescents with lower self-efficacy for refusing sexual intercourse, were also more likely to have had sexual intercourse. Regarding condom use, the results suggested that boys that are sexually active and do not use condoms, display low self-efficacy for the correct, consistent use of condoms. The role what the relationship between self-efficacy and behaviour should play in the development of HIV/aids-preventive interventions, is accentuated in the study. The emphasis must be on the building of self-effective thoughts, associated social and self-handling skills, and especially the development of programmes aimed at changing social cognitions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die self-effektiwiteitsvlakke vir spesifieke MIV/vigs-voorkomende gedragskeuses of -patrone onder hoërskoolleerlinge uit "n histories benadeelde gemeenskap is bepaal. Self-effektiwiteit kan omskryf word as "n individu se oordeeloor sy/haar vermoë om sekere aksies doeltreffend in "n spesifieke situasie te kan uitvoer. Vir dié doel is die Seksuele Self-effektiwiteitsvraelys van Kasen, Vaughan en Walter (1992) gebruik. "nGroep van 2271eerlinge van die Macassar Hoërskool is by die studie betrek. Volgens die resultate het die Macassar-adolessente lae self-effektiwiteit getoon in areas wat onontbeerlik is vir MIV/vigs-voorkoming. Die adolessente was veralonseker oor hul vermoë om seksuele omgang te weier in situasies waar potensiële seksuele maats toenemend bekend of begeerlik is en ook nadat alkoholof dwelms gebruik is. Verder toon die Macassar-adolessente lae self-effektiwiteit wat betref hul vermoë om sensitiewe aspekte van "n seksuele maat te hanteer en om kondome by "n winkel te koop. Wat geslagsverskille betref toon die resultate dat seuns laer self-effektiwiteit het as meisies wat betref die gedragskeuses of -patrone wat ondersoek is. Dit blyk ook dat respondente wat lae self-effektiwiteit getoon het vir die weiering van seksuele omgang, juis meer geneig was om seksueel aktief te wees. Ten opsigte van konsekwente kondoomgebruik, blyk dit dat seuns wat seksueel aktief is en nie van kondome gebruik maak nie, lae self-effektiwiteit getoon het juis vir die korrekte en konsekwente gebruik van kondome. Die studie beklemtoon die rol wat die verhouding tussen self-effektiwiteit en gedrag in die ontwikkeling van MIV/vigs-voorkomingsintervensies behoort te speel. Die fokus moet lê op die opbou van selfeffektiewe denke, gepaardgaande sosiale en selfhanteringsvaardighede, en veral die ontwikkeling van programme gemik op veranderinge in sosiale kognisies.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Self-efficacy, Teenagers -- Sexual behavior, Safe sex in AIDS prevention, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation