Beyond handouts : a gendered analysis of faith-based organization’s response to homelessness

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Homelessness is a complex issue, caused by interlocking socio-economic factors and Faith Based Organisations (FBO’s) are one of the sectors at the forefront in addressing this issue at grassroots level. Causes of homelessness include poverty, unemployment, substance abuse, immigration, urbanisation, and abuse. Although, homelessness can be experienced by anyone if a crisis occurs in one’s life, homeless women face critical and gendered issues as they are vulnerable and become an easy target on the streets. Such issues include challenges of reproductive health issues, lack of antenatal care, sanitary essentials and often physical, sexual, emotional and substance abuse in addition to challenges faced by the homeless population in general. Women also are rejected by families when gender identities are revealed. It is also important to note that women are an increasing population within the homeless community. Women issues lack representation in literature, particularly homeless women. This study, therefore, seeks to highlight the plight of homeless women, and additionally seeks to engage this issue theologically from a Womanist lens. The story of Hagar found in Genesis is analysed using womanist theology to expose how intersecting issues such as class, gender and race perpetuate homelessness. Finally, the study employs a qualitative approach using critical discourse analysis to analyse three FBOs in Cape Town to ascertain whether they engage a gender sensitive lens in their work with the homeless population and whether they address the issues of homeless women within the work of their organisations. This analysed their websites, reports, programmes, partnerships, and testimonials. The findings of the study indicate that while, the organisations (FBOs) cater to the basic human needs of street homeless population, there is a lack of consistency and attention given to gender issues, specifically issues faced by women. Recommendations are also, therefore, made in this regard.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Dakloosheid is 'n komplekse kwessie wat deur sosio-ekonomiese faktore veroorsaak word. Geloofsgebaseerde organisasies is een van die sektore aan die voorpunt om hierdie kwessie op voetsoolvlak aan te spreek. Sommige van die oorsake is haweloosheid is armoede, werkloosheid, immigrasie, verstedeliking en mishandeling. Alhoewel, dakloosheid kan deur enigiemand ervaar word as 'n krisis in 'n mens se lewe voorkom. Vroue wat in haweloosheid leef, staar kritieke kwessies in die gesig soos die gebrek aan voorgeboortesorg, sanitêre noodsaaklikhede. Vroue word ook deur families verwerp wanneer geslagsidentiteite geopenbaar word. Ander kwessies sluit in reproduktiewe gesondheidskwessies, fisiese, seksuele, emosionele en dwelmmisbruik. Vroue is kwesbaar en word 'n maklike teiken op straat. Dakloosheid onder vroue is 'n toenemende realiteit binne die hawelose gemeenskap. As gevolg hiervan word die verhaal van Hagar wat in Genesis gevind word, ontleed met behulp van ʼn Womanist teologiese lens om aan die lig te bring hoe kruisende kwessies soos klas, geslag en ras haweloosheid voortduur. Kwessies wat spesifiek vroue raak het nie verteenwoordiging in literatuur nie, veral hawelose vroue. Dus, hierdie studie sal analiseer, hoe FBO's vrouekwessies binne hul organisasies aanspreek. Die studie het 'n kwalitatiewe benadering uitgevoer deur kritiese diskoersanalise te gebruik om drie FBO's in Kaapstad te ontleed. Die steekproeffokus was op hul webwerwe, verslae, programme, vennootskappe en getuigskrifte. Vreemd genoeg het ons bevindinge bepaal dat die organisasies (FBO's) in die basiese menslike behoeftes van straathawelose bevolking voorsien. Daar is egter 'n gebrek aan konsekwentheid en aandag wat gegee word aan geslagskwessies, spesifiek kwessies waarmee vroue te kampe het.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation