The effect of different visual modality and task conditions on the narratives of typically developing 9 year old children

Date
2011-03
Authors
Engelbrecht, Lizanne
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigated: (1) the effect of two visual modalities (wordless picture book and animated video) on the narratives of typically developing 9 year old children, and (2) the effect of dynamic assessment on the quality of narratives in both visual modalities. Twenty nine typically developing children between the ages of 8 years 5 months, and 9 years 4 months were selected from a higher socio-economic population. Participants were exposed to a wordless picture book and an animated video. Participants’ narrative performance was measured in terms of micro- and macro-structure variables in each visual modality, and before and after dynamic assessment in each visual modality. Micro-structure variables included productivity (total number of words, total number of T-units), syntactic complexity (mean length of T-unit) and lexical diversity measures (total number of different words). Macrostructure variables included goal-attempt-outcome (GAO) sequences, and inclusion of GAO elements (goal, attempt or outcome). Results indicated that: (i) both visual modalities elicited narratives of similar quality in terms of micro- and macro-structure variables, and (ii) participants’ narratives improved after dynamic assessment.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het (1) die effek van twee visuele modaleite (‘n woordlose prentboek en animasie video) op die narratiewe van tipiese ontwikkelende 9 jarige kinders bestudeer, asook (2) die effek van dinamiese assessering op die kwaliteit van narratiewe in beide visuele modaliteite. Nege-en-twintig tipiese ontwikkelende kinders tussen die ouderdom van 8 jaar 5 maande, en 9 jaar 4 maande is vanuit ‘n hoër sosio-ekonomiese populasie geselekteer. Deelnemers is blootgestel aan ‘n woordlose prentboek en ‘n animasie video. Deelnemers se narratiefvaardighede ten opsigte van mikro- and makro-struktuur veranderlikes in elke visuele modaliteit, asook voor en na dinamiese assessering in elke visuele modaliteit is gemeet. Mikro-struktuur veranderlikes het gefokus op produktiwiteit (totale aantal woorde, totale aantal Teenhede), sintaktiese kompleksiteit (gemiddelde lengte van T-eenheid) and leksikale diversiteit (totale aantal verskillende woorde). Makro-struktuur veranderlikes het gefokus op doelwit-poging-uitkoms (DPU) strukture, en die insluiting van DPU elemente (doelwit, poging of uitkoms). Die resultate het aangedui dat: (i) beide visuele modaliteite narratiewe van soortgelyke kwaliteit in terme van mikro- en makro-sruktuur veranderlikes ontlok het, en (ii) dat deelnemers se narratiewe verbeter het na dinamiese assessering.
Description
Thesis (M Speech Path)--University of Stellenbosch, 2011.
Keywords
Child development, Narratives, Visual modalities, Dissertations -- Speech-language and hearing therapy, Theses -- Speech-language and hearing therapy
Citation