Somali parents’ educational support of their primary school children

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Parental involvement is a term that is associated with parental participation in schools and parents’ support of their children’s education. It is subjective in nature and often difficult to evaluate. In the late 1990s, many Somali families immigrated to South Africa due to the on-going factional wars in their country to take up employment opportunities and start a new life as immigrants. Limited knowledge exists about such parents’ understandings of education and their role in the educational development of their children. In this study, the researcher explored the various forms of support that Somali immigrant parents provide to their school-going children. This basic qualitative research study is situated in an interpretive paradigm. Through snowball sampling, five parents from a Somali community in the Helderberg area of the Western Cape were selected for the study. The data was collected through semi-structured interviews, a focus group interview and observations and was subjected to content analysis. The study found that there are various forms of support that Somali parents offer their primary school children. The support that these parents offer is mostly of physiological nature, such as to feed and to clothe them. The challenges that these Somali participants face are educational, cultural and linguistic. The study found that because the majority of the participants are uneducated, they face limitations in how they can support their children academically. Due to their lack of schooling experience together with their linguistic constraints, the parents’ participation tend to be limited to attending meetings and participating in social events.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Ouerbetrokkenheid is ’n term wat algemeen in die skoolgemeenskap gebruik word en word gewoonlik vereenselwig met ouers se deelname aan skoolaktiwiteite asook hul ondersteuning ten opsigte van hul kinders se opvoeding. Ouerbetrokkenheid is subjektief van aard en dikwels moeilik om te evalueer. In die laat 1990’s, net na die beëindiging van apartheid, het baie Somaliese families, as gevolg van die voortdurende stamoorloë in hul land, na Suid-Afrika geëmigreer om nuwe werksgeleenthede te soek en sodoende ’n nuwe lewe as immigrante te begin. Beperkte kennis bestaan oor die uitdagings wat hierdie immigrantefamilies in die gesig staar asook hul rol in die opvoedkundige ontwikkeling van hul kinders. In hierdie studie het die navorser gepoog om die verskillende vorme van ondersteuning wat Somaliese ouers bied, te verken. Hierdie basiese kwalitatiewe navorsingstudie is in ’n interpretatiewe paradigma geleë. Deur middel van ’n sneeubalsteekproef is vyf deelnemers van ’n Somaliese gemeenskap in die Helderberg-gebied in die Wes-Kaap as deelnemers aan die studie gekies. Die data is ingesamel deur semi-gestruktureerde onderhoude, ’n fokusgroeponderhoud en waarnemings, en is toe inhoudelik ontleed. Die studie het bevind dat daar verskillende vorme van ondersteuning onder Somaliese ouers bestaan, wat hulle aan hul skoolgaande kinders bied. Die ondersteuning wat hierdie ouers aan hulle kinders bied, is van fisiologiese aard, byvoorbeeld om kos en klere, te voorsien. Die uitdagings wat hierdie Somaliese deelnemers in die gesig staar is opvoedkundig, kultureel en taalkundig. Die studie het bevind dat omdat die meeste van die ouers ongeletterd is, hulle nie hul kinders met hul skoolwerk kan help nie. As gevolg van hul gebrek aan skoolopleiding asook hul taalkundige beperkinge, is dié ouers se deelname geneig om beperk te wees ten opsigte van die bywoning van skoolvergaderings en deelname aan sosiale geleenthede by die skool.
Description
Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Theses -- Educational psychology, Dissertations -- Educational psychology, Parent-teacher relationships -- South Africa, Immigrant children -- Education -- Parent participation -- South Africa, Education, Primary -- Parent participation -- South Africa, Somali school children in foreign countries, Multicultural education -- South Africa, UCTD
Citation