Contemporary jewellery as gnosis: interpreting alchemy through contemporary jewellery objects

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This is a practiced based enquiry that concerns itself with the interpretation of the ideas of alchemy through the creation of a range of contemporary jewellery pieces. This study consists of both practice and theory, of which this thesis is the theoretical component. The alchemical dream was centred around the transmutation of matter into gold, and this remained a central goal in a field of study that spans centuries. Alchemists researched the improvement of matter, and themselves, through formulating theories and applying this in practice. However, the term, alchemy, is difficult to define. Alchemy can be interpreted in several ways, such as pre chemistry, a philosophy of nature or an interpretation of analytical psychology. This depends on the perspective from which it is viewed, be it positivistic, postmodern or anthropological, making it a term that could be seen to have multiple meanings or interpretations. As the theoretical component of this research, this thesis investigates alchemy from a broad historical perspective. By researching the way information and knowledge could be interpreted through the artefacts that the artist creates, this thesis establishes practice-based research as the correct methodology for this inquiry within the field of contemporary jewellery in a postmodern setting. Through the examination of the work of Ruudt Peters, Inge Marais and Catherine Ferreira, contemporary jewellery is established as a platform from which the concepts of alchemy could be investigated. This study shows that the practice of contemporary jewellery can be utilised to visually communicate complex terms such as alchemy and its philosophies through the creation of a collection of jewellery.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie is ‘n praktykgebaseerde navorsingsprojek wat gefokus is op die interpretasie van die idees wat binne die studie van alchemie voorkom deur ‘n reeks kontemporere juweliersware te skep. Die navorsing bestaan uit beide praktiese en teoriese komponente, waarvan hierdie tesis die teoretiese komponent vorm. Die alchemistiese droom was gefokus op die verandering van algemene beskikbare materiale na goud, en dit was die sentrale doelwit van hierdie studieveld deur die eeue heen. Die alchemiste het geformuleerde teoriee verken en prakties toegepas in die strewe na verbetering van materiale en hulself. Die term alchemie is moeilik om te definieer en kan op verskeie maniere geïnterpreteer word. Voorbeelde hiervan is ‘n pre-chemie, ‘n filosofie van die natuur of ‘n interpretasie van analitiese sielkunde. Die definisie sal bepaal word deur die perspektief waaruit die studieveld beskou word soos byvoorbeeld positivistiese, postmodernistiese of antropologies, waar die aanslag verskeie betekenisse of interpretasies as uitkoms veroorsaak. Vir die teoretiese komponent van die navorsing word alchemie vanuit ‘n breer historiese perspektief ondersoek. Hierdie tesis gebruik praktykgebaseerde navorsing as metodologie vir hierdie ondersoek binne die veld van kontemporere juweliersware en binne ‘n postmodernistiese omgewing om die voorwerpe wat kunstenaars skep te ondersoek en om die manier waarop inligting en kennis geinterpreteer kan word te bepaal. Die konsepte en idees van alchemie word ondersoek teen die agtergrond van die kontemporere juweliersware beweging deur te kyk na die werk van juweliers Ruudt Peters, Inge Marais en Catherine Ferreira. In hierdie studie word die kontemporere juweliersware beweging gebruik om komplekse terme soos alchemie en sy verskillende filosofiee visueel te kommunikeer deur die skepping van ‘n reeks juweliersware.
Description
Thesis MA (VA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Art, Modern -- 20th century, Art, Modern -- 21st century, Intuition, Jewelry -- History -- 20th century, Jewelry -- History -- 21st century, Artist-design jewelry -- 20th century, Artist-design jewelry -- 21st century, Jewelry -- Research, Alchemy in art, Art objects, UCTD
Citation