An assessment of procedures and techniques employed by manufacturing organisations in the Port Elizabeth/Uitenhage region to evaluate the effectiveness of their supervisory training

Date
1995
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
The supervisor has taken on a key role in organisations in recent years particularly because of rapid developments in the trade union movement which have resulted in changes in industrial relations practices from industry level bargaining down to shop floor interface. Organisations realising the importance of the new role having to be played by the supervisor, who in many respects has been ill-equipped to perform this role, have embarked on extensive training and development programmes to ensure that the supervisors possess the necessary knowledge, skills and attitudes to effectively perform their functions. With the increased expenditure of time and money on training programmes and because of the uncertain economic climate, training practitioners have been placed under a great amount of pressure to produce sound evidence that their programmes are effective and do make a contribution to the overall effectiveness of the organisation. The aims of this study were to find answers to the following questions: How should the evaluation of supervisory training be conducted in order to be effective? How is the evaluation of supervisory training being conducted in manufacturing organisations in the Port Elizabeth/Uitenhage region? To what extent do the procedures and techniques used by these organisations adhere to the theoretical guidelines for such evaluation?
AFRIKAANSE OPSOMMING: As gevolg van die vinnig-groeiende vakbondbeweging wat veranderinge in onderhandelingspraktyke teweeggebring het, het die rol van die toesighouer toenemend belangriker vir organisasies geword. Organisasies het hierdie belangrikheid besef en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsprogramme geloods om te verseker dat die toesighouers met die nodige kennis, vaardighede en ingesteldheid toegerus word om hulle funksies doeltreffend te verrig. As gevolg van die feit dat meer tyd en geld aan opleidingsprogramme bestee word en as gevolg van die onseker ekonomiese klimaat, word opleidingspraktisyns onder groot druk geplaas om konkreet bewys te lewer dat hulle programme doeltreffend is en dat die organisasie werklik daarby sal baat. Die doel van hierdie studie is om die volgende vrae te beantwoord: Hoe behoort die evaluering van toesighoudende opleiding gedoen te word om dit doeltreffend te maak? Hoe word die evaluering van toesighoudende opleiding in vervaardigingsorganisasies in die Port Elizabeth/Uitenhage- streek gedoen? Tot watter mate stem die tegnieke, wat deur hierdie organisasies gebruik word, ooreen met die teoretiese riglyne wat vir sodanige evaluering uiteengesit is?
Description
Thesis (M.A.) -- University of Stellenbosch, 1995.
Keywords
Supervisors, Industrial -- Training of -- South Africa -- Port Elizabeth -- Evaluation, Supervisors, Industrial -- Training of -- South Africa -- Uitenhage -- Evaluation, Dissertations -- Industrial psychology
Citation
Collections