A possible missing (or theorized) link between absurdities in the human psyche and in the Theatre of the Absurd, using fairy tales as a connecting vehicle

Date
2022-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research addresses whether there is a possible missing or theorised link between absurdities related to the human psyche (psychology) and the Theatre of the Absurd, with the fairy tale genre as a connecting vehicle between the two main theories. This research consists of both a theoretical and practical component, with the theoretical component relying primarily on literature studies. To determine this link, research was done in the disciplines of psychology (more specifically Jung’s stance on the psyche and psychoanalysis concerning specific mental disorders, which may be adhered to as absurdities concerning the psyche), philosophy (more specifically absurdism/existentialist philosophy), fairy tale literature, and theatre (more specifically the Theatre of the Absurd). The methodological approach used was research-based practice as gained from the iterative cyclic web of Smith and Deans (2009). This was used to aid in defining the possible link theoretically and adapting the theoretical insights into a practical production. The practical production was self-written and directed using the insights gained from the Theatre of the Absurd, and Jung’s stance on the psyche and psychoanalysis of mental disorders, with character inspiration obtained from popular Western fairy tales. An account of the practical exploration is given, along with addendums A and B which consist of the written text and photos from the live theatrical production. The results from both the theoretical and practical insights showcased connections in each field with the other as follows: Psychology and theatre have a connection of their own, further stemming into the specifics of this research, and psychoanalysis and the psyche link with the Theatre of the Absurd from a Jungian perspective. The aforementioned psychological principles link with fairy tales and fairy tales with the Theatre of the Absurd. Fairy tales as a vehicle of discussion are universal and their archetypes, symbolism, morality, collective understanding and cognitive inclusions are what allowed for a deeper exploration into linking the two main fields. A possible link was defined between absurdities as related to the psyche and the Theatre of the Absurd, however, the real truth in the link lies in mankind itself, yet it is also established that truth is always deceiving and perspective-dependent.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die moontlike “missing” of geteoritiseerde verband tussen absurditeite van die menslike psige (psigologies) en die Absurde Teater, met die feëverhaal as skakel tussen die twee teorië. Die navorsing bestaan uit ‘n teoretiese en ‘n praktiese komponent. Die teoretiese komponent is hoofsaaklik gebaseer op literatuurstudie. Om hierdie skakel te bepaal is navorsing gedoen in die dissiplines van psigologie (meer spesifiek Jung se siening van die psige en psigo-analiese betreffende spesifieke geestesversteurings, waarna verwys kan word as van die absurditeite van die psige) en filosofie( meer spesifiek absurdisme/eksistensiële filosofie). Die metodologiese benadering wat gebruik is, is die van navorsinggebaseerde praktyk soos verkry van die iteratiewe sikliese web van Smith en Deans (2009). Dit is gebruik as hulpmiddel vir die definiering van ‘n moontlike skakel, teoreties, sowel as toepassing van hierdie teoretiese insigte in ‘n praktiese produksie. Die praktiese produksie is selfgeskep en self-geregisseurd met gebruikmaking van die insigte wat verkry is van die Absurde Teater en Jung se siening van die psige en psigo-analiese van geestesversteurings, met karakterinspirasie verkry van populêre Westerse feëverhale. Die praktiese eksplorering, sowel as Addendums A en B, word in geskrewe teks en foto’s van die teaterproduksie weergegee. Die resultaat van beide die teoretiese en praktiese insigte weerspieël die konneksies van een veld met die ander as volg: Psigologie en teater het ‘n konneksie van hulle eie. Verdere delwing in die besonderhede van hierdie navorsing toon dat daar ‘n skakel is tussen psigoanaliese of die psige met Absurde Teater vanuit ‘n Jungiese persepsie. Die genoemde psigologiese beginsels skakel met feëverhale en feëverhale met Absurde Teater. Feëverhale as voorwerp vir bespreking is universeel en hulle argetipes, simbolisme, moraliteit, kollektiewe begrip en kognitiewe inklusiwiteit is wat dit moontlik maak om die skakel tussen die twee velde in diepte te eksploreer. ‘n Moontlike skakel tusssen absurditeite van die psige en Absurde Teater is gedefinieer. Die ware skakel lê egter in die mensdom self, nogtans is vasgestel dat waarheid altyd misleidend en afhanklik van perspektief is.
Description
Thesis (MDram)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Absurdities concerning the psyche, Fairy tale literature, Theatre of the absurd, Absurdism, Absurd (Philosophy), UCTD
Citation