Suur druiwe? Wyn, die TDCA en Suid-Afrika

dc.contributor.advisorBreytenbach, W. J.
dc.contributor.authorPenwarden, Mia
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Information Science.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:17Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:17Z
dc.date.issued2002-12
dc.descriptionThesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In October 1999 South Africa and the European Union (EU) signed a free trade agreement, the Trade Development and Co-operation Agreement (TDCA), which came into effect on 1 January 2000. The TDCA was developed to enhance bilateral trade, economic-, political- and social cooperation and consists of three components - the creation of a Free Trade Area between South-Africa and the EU, EU financial aid to South Africa through the European Programme for Reconstruction and Development (EPRD), and project aid. However, the EU, in an effort to secure the best possible deal for itself, often behave in its own interests (through the manipulation of the Wine and Spirits Agreement) during the negotiations for the TDCA. The goal of this study was to establish what exactly trademarks are, and what implications the EU's protection of intellectual property rights on wine and spirits trademarks will have on i) the South African wine industry, ii) whether South Africa could have exercised another option, iii) whether this action has created a precedent with which the EU can, in future, again force South Africa or any of its other developing trade partners to make concessions, and iv) who gains the most from the TDCA. The concludes that the EU, through the manipulation of the Wine and Spirits Agreement, left South Africa with no choice by to concede the use of the contested trademarks - something that has already taken its toll on the South African wine industry - in order to save the TDCA. This action created a precedent that the EU will, in future, again be in a position to threaten developing countries with the termination of an agreement should they fail to comply with its demands. Finally, the conclusion is made that even though the TDCA was created to assist South Africa with its reintegration into the world market, it will ultimately be the EU that benefits most from the agreement.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika en die Europese Unie (EU) het in Oktober 1999 In vryehandelsooreenkoms, die Trade Development and Co-operation Agreement (TDCA) onderteken, wat op 1 Januarie 2000 in werking getree het. Die TDCA is ontwerp om bilaterale handel-, ekonomiese-, politieke- en sosiale samewerking te bevorder en bestaan uit drie komponente, naamlik die skep van 'n vryehandelgebied tussen die EU en Suid-Afrika; finansiele steun deur die EU aan Suid-Afrika onder die European Programme for Reconstruction and Development (EPRD) en projekhulp. Die EU het egter dikwels in eiebelang opgetree (deur middel van die manipulasie van die Wyn- en Spiritus Ooreenkoms) tydens die onderhandelingsproses in 'n poging om die beste moontlike ooreenkoms vir homself te beding. Die doel van hierdie studie was om te bepaal wat presies handelsmerke is, en watter implikasies die EU se beskerming van intellektuele eiendomsregte aangaande wyn- en spiritushandelsmerke op i) die Suid-Afrikaanse wynbedryf sal he, ii) of Suid-Afrika 'n ander opsie kon uitoefen, iii) of hierdie aksie In presedent geskep het waarmee die EU Suid-Afrika of enige van sy ander ontwikkelende handelsvennote in die toekoms weer sal kan dwing om toegewings te maak, en iv) wie die meeste baat vind by die TDCA. Die studie het tot die gevolgtrekking gekom dat die EU deur die manipulasie van die Wyn- en Spiritus Ooreenkoms aan Suid-Afrika geen keuse gegee het nie as om die gebruik van die betwiste handelsmerke op te se - iets wat reeds die Suid-Afrikaanse wynbedryf geknou het - in 'n poging om die TDCA te behou. Hierdie optrede skep 'n presedent dat die EU voortaan in onderhandelings met ander ontwikkelende state weer kan dreig om die hele ooreenkoms te verongeluk indien daar nie aan sy eise voldoen word nie. In die laaste instansie is daar tot die gevolgtrekking gekom dat, alhoewel die TDCA daarop gemik was om Suid-Afrika te help met sy herintegrasie tot die wereldmark, dit uiteindelik die EU is wat die meeste daarby gaan baat.af_ZA
dc.format.extent130 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53076
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAgreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights -- (1994)en_ZA
dc.subjectTrade Development and Co-operation Agreementen_ZA
dc.subjectIntellectual property -- South Africaen_ZA
dc.subjectIntellectual property -- European Union countriesen_ZA
dc.subjectExport marketing -- Political aspectsen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Foreign economic relations -- European Union countriesen_ZA
dc.subjectEuropean Union countries -- Foreign relations -- South Africaen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Commercial treatiesen_ZA
dc.subjectDissertations -- Political scienceen_ZA
dc.subjectTheses -- Political scienceen_ZA
dc.titleSuur druiwe? Wyn, die TDCA en Suid-Afrikaaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
penwarden_suur_2002.pdf
Size:
32.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: