Gender and culture in the Xhosa novel

Date
2002-03
Authors
Simani, Nobathembu Alicia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study examines gender and culture in L.L. Ngewu's novel, Koda kube nini na? The aim is to examine the influence of culture on how women and men as characters are portrayed. The study is motivated by the fact that despite the new democratic dispensation in South Africa since 1994, there is still a lot of gender discrimination in the Xhosa society. This is the result of the old traditional practices that severely discriminated against women on the bases that they are women. Chapter 2 of the study presents theoretical aspects of gender and culture. Chapter 3 analyses character and space in Ngewu's novel, Koda kube nini na? It is found that the characters of the novel are well-rounded. They are complex and dynamic. Space in the novels is concrete, but it also assumes symbolic significance in the way it represents a bigger picture: South African that is still in the legacy of apartheid. Chapter 4 deals with gender, and the concentration is on male and female characters. It is observed from the analyses that men dominate women. Women are subordinates of men by virtue of being women. In Chapter 5 we examine culture and find that culture can be used as an instrument in the patriarchal Xhosa society to oppress women. Our conclusion is that Ngewu's novel, Koda kube nini na? does not present democratised images of men and women. The images still depict in traditional Xhosa culture.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek gender en kultuurvraagstukke in L.L. Ngewu se novelle Koda kube nini na? Die doelstelling is om die invloed te ondersoek van hoe mans en vroue as karakters voorgestel word. Die studie is veral gemotiveer deur die feit dat afgesien van die nuwe demokratiese bestel in Suid-Afrika sedert 1994, bestaan daar steeds aansienlike genderdiskriminasie in die Xhosa gemeenskap. Dit is die resultaat van ou tradisionele praktyke wat teen vroue diskrimineer op grond van hulle geslag. Hoofstuk 2 van die studie gee 'n oorsig van relevante teoretiese perspektiewe oor gender en kultuur. Hoofstuk 3 ontleed die aspekte van karakter en ruimte in Ngevu se novelle Koda kube nini na? Daar word bevind dat die karakters van die novelle afgerond is. Hulle is kompleks en dinamies. Die ruimte in die novelle is konkreet, maar dit neem ook simboliese betekenis aan daarin dat dit 'n groter beeld bied. Suid-Afrika bevind hom steeds in die nagevolge van apartheid. Hoofstuk vier ondersoek gender, en daar word aandag gegee aan manlike sowel as vroulike karakters. Daar word aangetoon uit die analises dat mans tot 'n groot mate vir vroue domineer. Vroue is ondergeskik aan mans op grond van hulle geslag. In hoofstuk 5 word aandag gegee aan kultuur. Daar word bevind dat kultuur as 'n instrument gebruik kan word in 'n patriargale Xhosa gemeenskap om vroue te onderdruk. Die bevinding is dat Ngevu se novelle Koda kube nini na? nie 'n gedemokratiseerde uitbeelding van mans en vroue gee nie. Die uitbeelding reflekteer steeds tradisionele Xhosa kultuur.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Xhosa fiction -- History and criticism, Gender identity in literature, Culture in literature
Citation