Church land reform through a combination of examples and Theology of Spatial justice : the Roman Catholic Church in the Diocese of Mariannhill 1999 - the present

Date
2020-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Land was one of the ways the colonialist venture as well as the Apartheid regime used to divide people as well as being a catalyst for superiority. Over hundreds of years, from the beginning of colonial rule until the end of Apartheid in 1994, the indigenous people of South Africa were dispossessed from the land. With the end of the Truth and Reconciliation proceedings, it was clear from suggested actions that there should be restitution in South Africa to begin to correct the spatial and resultant economic imbalances in SA. Churches in South Africa embarked on setting declarations on land reform within their own walls and ecumenically. However, little information is available on final reform measures churches have taken after several ecumenical meetings in the 1990s. Additionally, there is little development in South African theology circles on a theology of land justice and a praxis on land justice for churches has not been openly developed or discussed post-1994. This study aims to look at the history of the land issue in South Africa, particularly from 1948-1994, and will include the history of land ownership in the Roman Catholic tradition. In addition, it will look at examples of land reform in the Roman Catholic Church from 1999 until the present in the Diocese of Mariannhill. Furthermore, I will consider the emerging praxis of spatial justice (based on a hermeneutic view taken from black liberation and contextual theology). Finally, I will look at how these examples and new praxis can develop the ecumenical church's quest for a prophetic voice and actions in land reform in South Africa.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Grond, was een van die maniere wat kolonialistiese onderneminge, sowel as die apartheid regime, gebruik het om mense te verdeel en as ‘n katalisator vir meerwaardigheid te dien. Oor honderde jare heen, vanaf die begin van die koloniale bewind tot die einde van apartheid in 1994, is die inheemse bevolking van Suid-Afrika van grond onteien. Na afloop van die Waarheids- en Versoeningsverrigtinge, was dit vanuit die voorgestelde aksies duidelik dat daar restitusie in Suid Afrika moet plaasvind om die ruimtelike, en gevolglike ekonomiese wanbalanse in SA, reg te stel. Kerke in Suid Afrika het begin om grondhervormingsverklarings binne hulle eie mure en ekumenies in te stel. Daar is egter min inligting beskikbaar oor finale hervormingsmaatreëls wat kerke na verskeie ekumeniese vergaderings in die negentigerjare ingestel het. Daarbenewens is daar min ontwikkeling in Suid-Afrikaanse teologiekringe oor 'n teologie van grondgeregtigheid, en 'n praktyk oor grondreg vir kerke is nie openlik ontwikkel of bespreek na 1994 nie. Hierdie studie is ‘n kykie op die geskiedenis van landkwessies in Suid Afrika, spesifiek vanaf 1948-1994, sowel as die geskiedenis van grondbesit in die Rooms-Katolieke tradisie. Hiermee saam sal die studie kyk na voorbeelde van grondhervorming in die Rooms-Katolieke Kerk vanaf 1999 tot die hede in die Bisdom Mariannhill. Verder sal ek die ontluikende praktyke van ruimtelike geregtigheid oorweeg (gebaseer op 'n hermeneutiese siening vanuit swart bevryding en kontekstuele teologie). Laastens gaan ek kyk na, hoe hierdie voorbeelde en nuwe praktyke die ekumeniese kerk se soeke na 'n profetiese stem en aksies in grondhervorming in Suid-Afrika, kan ontwikkel.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Land Reform, Spatial Justice, Catholic Church, Diocese of Mariannhill, UCTD
Citation