Op weg na 'n kontemporere eko-estetiek

Date
2003-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: On the way to a contemporary eco-aesthetic. My thesis consists of three chapters; the first chapter contains a basic background study and philosophic research of concepts which are relevant to my work; the second chapter is a discussion of ecofeminism as political and spiritual phenomena (my work resorts in the genre of ecofeminism); and the third chapter is an analytic consideration and discussion where my works are presented as a visual explanation of my own interpretation of the dialogue between art and science with underlying geographical and ecological concepts. Some of these concepts purport the ritual of cycles and the aesthetic experience thereof. They deal with the earth as maternal patron where the layers of society (evidence of existence) becomes evident in the layering of the earth. This evidence of existence can be found in the waste generated from the cyclic existence of living beings and organisms. In addition, the traditional scrub or healing activities which are ascribed to women, are used as an argument to effectuate a consciousness of symbioses.
AFRIKAANSE OPSOMMING: My tesis bestaan uit drie hoofstukke; die eerste hoofstuk behels 'n basiese agtergrondstudie en filosofiese ondersoek na konsepte wat na my mening betrekking het op my werk; die tweede hoofstuk is 'n bespreking oor ekofeminisme as politieke en spirituele verskynsel (my werk ressorteer onder ekofeminisme as genre); en die derde hoofstuk 'n analitiese beskouing en bespreking waar my werk aangebied word as visuele verduideliking van my persoonlike interpretasie van die dialoog tussen kuns en wetenskap met onderliggende geografiese en ekologiese konsepte. Van hierdie konsepte gaan oor die ritueel van siklusse en die estetiese belewenis daarvan. Dit handeloor die aarde as die moederskoot waar die lae van samelewings (bewyse van bestaan) gelees kan word in die gelaagdheid van die aarde. Hierdie bewyse van bestaan kan gevind word in die afval wat gegenereer word uit die sikliese bestaanswyse van lewende wesens en organismes. Hiermee saam word die tradisionele skrop- of helende aktiwiteite wat aan vroue toegeken word, as argument gebruik om 'n bewussyn van simbiose te bewerkstellig.
Description
Thesis (MA)-- Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Ecofeminism, Environment (Aesthetics), Art and science, Ecology in art, Trash art, Cycles, Aesthetics, Dissertations -- Art, Theses -- Art, Dissertations -- Visual arts, Theses -- Visual arts
Citation