The missionary women in the Huguenot Seminary : a case study in vocational formation through education

dc.contributor.advisorMuller, Retiefen_ZA
dc.contributor.authorPascal, Pienaaren_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Systematic Theology and Ecclesiology.en_ZA
dc.date.accessioned2023-03-07T12:51:28Z
dc.date.accessioned2023-05-18T07:20:51Z
dc.date.available2023-03-07T12:51:28Z
dc.date.available2023-05-18T07:20:51Z
dc.date.issued2023-03
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2023.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This dissertation is written with the goal of examining the influences and motivations behind the decisions made by some of the 19th-century women at the Huguenot Seminary in Wellington, South Africa to follow a missionary vocation. The Huguenot Seminary and the environment which it created had a substantial impact on the vocational formation of the women who attended the institution. However, when one examines the primary accounts of these women, for the most part only spiritual motivations for becoming missionaries are given. In the light of this, this study seeks to “uncover” the largely overlooked history of the Seminary as well as the South African missionary women who studied there. An investigation into these women’s vocational development is needed to construct a more nuanced and comprehensive image of the influences which motivated them. These include spiritual factors, but are, in fact, comprised of an amalgamation of factors both secular and religious. In order to achieve this, this dissertation firstly, after having presented the history of the Huguenot Seminary and the development of missionary interest at the institution, employs a framework to categorise the various identified influencing factors extrapolated from various primary sources, for easier further examination. The study then engages with Social Cognitive Career Theory and Calling Theory. Through this, new perspectives on the various identified influencing factors are brought to the fore. An examination of the spiritual and theological influences on missionary vocational development at the Huguenot Seminary is then presented, as well as an investigation into the way in which these influences coexisted and intertwined with the previously discussed secular impacting elements of the women’s decisions to become missionaries. Finally, the dissertation examines all the preceding information and outcomes of the study from a critical standpoint. Within this critical reflection, identifiable areas of caution with regards to the research as well as proposals for avenues of future research, are presented.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif is geskryf met die doel om die invloede en motiverings te ondersoek wat onderliggend was tot die besluite wat sommige van die 19de-eeuse vroue by die Hugenote Seminarium geneem het om ʼn missionêre roeping te volg. Die Hugenote Seminarium en die omgewing en atmosfeer wat dit geskep het, het ʼn groot impak gehad op die beroepsvorming van die vroue wat die instelling bygewoon het. Wanneer ʼn mens egter die primêre verhale van hierdie vroue ondersoek, word meestal slegs geestelike motiverings gegee oor waarom hierdie vroue gekies het om sendelinge te word. In die lig hiervan, poog hierdie studie om die grootliks oorgesiene geskiedenis van die Seminarium sowel as die Suid-Afrikaanse sendelingvroue wat daar gestudeer het, aan die lig te bring. ʼn Ondersoek na hierdie vroue se beroepsontwikkeling is nodig om ʼn meer volledige beeld te konstrueer van die invloede wat hulle gemotiveer het. Dit sluit geestelike faktore in, maar bestaan in werklikheid uit ʼn samesmelting van faktore beide sekulêr en godsdienstig. Die studie begin met die geskiedenis van die Hugenote Seminarium en die ontwikkeling van missionêre belangstelling wat by die instelling aangevuur is, Daarna gebruik dit ʼn raamwerk om die verskillende geïdentifiseerde faktore wat die studente en personeel beïnvloed het, en wat uit verskeie primêre bronne geëkstrapoleer is, te kategoriseer, ter wille van makliker verdere ondersoek. Die studie betrek dan Sosiale Kognitiewe Loopbaanteorie en Roepingteorie. Hierdeur word nuwe perspektiewe op die verskillende geïdentifiseerde faktore wat hulle beïnvloed het, na vore gebring. ’n Ondersoek na die geestelike en teologiese invloede op missionêre beroepsontwikkeling by die Hugenote Seminarium word vervolgens aangebied, asook ’n ondersoek na die wyse waarop hierdie invloede saamgeloop het en verweef was met die voorheen bespreekte sekulêre impak-elemente van die vroue se besluite om sendelinge te word. Laastens ondersoek die proefskrif al die voorafgaande inligting en uitkomste van die studie vanuit ʼn kritiese oogpunt. In hierdie kritiese refleksie word identifiseerbare twyfelagtige areas met betrekking tot die navorsing bespreek, en voorstelle vir rigtings vir toekomstige navorsing aangebied.af_ZA
dc.description.versionDoctoralen_ZA
dc.format.extentviii, 257 pages : illustrations (some color), maps
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/127411
dc.language.isoen en_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subject.lcshHuguenot Seminary and College (Wellington, South Africa)en_ZA
dc.subject.lcshWomen missionariesen_ZA
dc.subject.lcshWomen in missionary worken_ZA
dc.subject.lcshMurray, Emma, 1835-1905en_ZA
dc.subject.lcshMissions -- South Africa en_ZA
dc.subject.lcshEducation -- South Africaen_ZA
dc.subject.lcshUCTDen_ZA
dc.titleThe missionary women in the Huguenot Seminary : a case study in vocational formation through educationen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
pienaar_missionary_2023.pdf
Size:
3.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: