A study to establish a simple, reliable and economical method of evaluating food and nutritional intake of male mineworkers residing in a single accommodation residence on a platinum mine in the North West Province

dc.contributor.advisorMarais, Marithaen_ZA
dc.contributor.advisorKassier, Sunaen_ZA
dc.contributor.advisorNel, D. G.en_ZA
dc.contributor.authorBredenhann, Hester Maria (Esme)en_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Interdisciplinary Health Sciences. Human Nutrition.en_ZA
dc.date.accessioned2012-11-27T06:15:05Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-12-12T08:16:25Z
dc.date.available2012-11-27T06:15:05Zen_ZA
dc.date.available2012-12-12T08:16:25Z
dc.date.issued2012-12en_ZA
dc.descriptionThesis (MNutr)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Introduction: The study investigated the development of a simple, cost effective method to monitor food and nutritional intake of mineworkers residing in a Single Accommodation Village (SAV) by using food inventory data. Objectives: The aim of the study was to calculate average food and nutrient intake per mineworker using household data, assess actual food intake (individual data), determine food wastage and to compare food and nutritional intake between group and individual data. Methodology: The study design was a cross-sectional, observational study with an analytical component. The study population consisted of male mineworkers residing in a SAV on a platinum mine in the North West Province and included mineworkers performing mainly underground tasks. A census sampling method was used to select mineworkers participating in the study, and a pilot study was done to test the proposed study process. The study was conducted over five days, which included one weekend day. Food inventory data was recorded by capturing all food quantities (weight measured in kilogram) used for food preparation on the study days. The yield of the prepared food and expected meal participation was used to calculate an average intake per mineworker according to the household record method. An observational study was done to establish the food record data. Meal as well as food item participation was recorded. Food wastage was determined by weighing the production as well as the plate wastage and this data was used to ascertain average food intake per mineworker. Results: Approximately 700 mineworkers participated in the study. The study recorded a 96% meal participation measured against the planned participation figures during the main meal with 74% participating in all menu items. The values for breakfast and dinner were 95% meal participation for both meals with 87% menu item participation during breakfast and 82% during dinner. By using the t-distribution test it was recorded that limited values measured between the food inventory data and the food record data fell within the 95% confidence intervals even after correction for food wastage. However, when the planned participation used to calculate the household data was incorporated into an equation using actual participation data, the values fell within the 95% confidence interval demonstrating that with 95% certainty the planned values (when calculated according to the suggested equation) were within those values observed during the study. Conclusion: Household data can be used as a tool to monitor average individual food and nutritional intake of mineworkers; however both planned and actual menu item participation figures should be considered, together with the total wastage per food item. This tool can be adapted to be used in industrial catering units to monitor food and nutritional intake, which will enable identification of food or nutrient deficiencies and timeous implementation of intervention strategies.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding: Die studie het ondersoek ingestel na die ontwikkeling van ‘n koste-effektiewe metode om die inname van voedsel en voedingstowwe van mynwerkers wat in enkel-akkommodasiebehuising (EAB) woon met behulp van voedselinventaris data te moniteer. Doelwitte: Die doel van die studie was om die gemiddelde voedsel en voedingstofinname per mynwerker met behulp van huishoudelike data te bereken, die werklike voedselinname (individuele data) te evalueer, voedselkwisting vas te stel en om voedsel- en voedingstofinname tussen groep en individuele data te vergelyk. Metode: Die studie-ontwerp was ‘n dwarssnitwaarnemingstudie met ‘n analitiese komponent. Die populasie van die studie het bestaan uit manlike mynwerkers woonagtig in ‘n EAB van ‘n platinum myn in die Noordwes Provinsie en het mynwerkers wat hoofsaaklik ondergronds werksaam is ingesluit. ‘n Sensussteekproefmetode is gebruik om deelnemende mynwerkers te selekteer en ‘n loods studie is gedoen om die voorgestelde studie model te toets. Die studie is oor vyf dae gedoen, wat een naweekdag ingesluit het. Voedselinventarisdata is versamel deur alle voedselhoeveelhede (in kilogram gemeet) wat gebruik was vir die voedsel voorbereiding op die studiedae in ag te neem. Die opbrengs van die voorbereide voedsel is gebruik om die gemiddelde inname per mynwerker volgens die huishoudelike rekord metode te bereken. ‘n Waarnemingstudie is gedoen om die voedselrekorddata vas te stel. Die voedselkwisting is bereken deur die produksie- asook bordkwisting te weeg en dan hierdie data te gebruik om die gemiddelde voedselinname per mynwerker te bereken. Resulate: Ongeveer 700 mynwerkers het aan die studie deelgeneem. Die studie het ‘n 96% maaltyddeelname opgeteken, gemeet teen die beplande deelnamesyfers tydens die hoofmaaltyd, met 74% deelname aan alle spyskaartitems. Die waardes vir ontbyt en aandete was 95% maaltyd bywoning vir beide etes, met 87% spyskaartitemdeelname tydens ontbyt en 82% tydens aandete. Die studie het beperkte waardes binne die 95% vertrouensinval tussen die voedselinventarisdata en voedselrekorddata opgeteken, selfs nadat die voedselkwistingsyfers in ag geneem is. Wanneer die beplande deelname wat gebruik is om die huishoudelike data te bereken egter in ‘n vergelyking wat werklike deelnamedata gebruik, inkorporeer word, het die waardes binne die 95% vertrouensinval geval. Dit is ‘n aanduiding dat daar met 95% sekerheid aangeneem kan word dat die beplande waardes (bereken volgens die voorgestelde vergelyking) vergelyk kan word met die waardes waargeneem tydens die studie. Gevolgtrekking: Huishoudelike data kan as ‘n meetinstrument dien om die gemiddelde individuele voedsel- en voedingstofinname van mynwerkers te moniteer. Beide beplande en werklike spyskaartitemdeelnamesyfers moet egter in ag geneem word, tesame met totale voedselkwisting per voedselitem. Hierdie instrument kan aangepas word vir gebruik in industriële voedseldienseenhede om voedsel- en voedingstofinname te moniteer, wat die identifisering van voedingstoftekorte en vroegtydige implementering van intervensie strategieë moontlik sal maak.af_ZA
dc.format.extent96 p. : ill.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/71887
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectMiners -- Nutrition -- South Africa -- North West Provinceen_ZA
dc.subjectFood habits -- South Africa -- North West Provinceen_ZA
dc.subjectFood household dataen_ZA
dc.subjectDissertations -- Nutritionen_ZA
dc.subjectTheses -- Nutritionen_ZA
dc.titleA study to establish a simple, reliable and economical method of evaluating food and nutritional intake of male mineworkers residing in a single accommodation residence on a platinum mine in the North West Provinceen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bredenhann_study_2012.pdf
Size:
3.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: