The use of survey methodology to determine residents' environmental attitudes towards a modern high-rise public housing complex

Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This is an applied methodological thesis about the attitudes of residents towards a modern high rise public housing complex. A definition and analysis of the theme show that this housing type is characterised by a distinctive design and style known as modernist. Therefore, modern and postmodern theory is used to formulate a general existential hypothesis as to residents attitudes towards this housing type. A cross-sectional survey research design was used to research the thesis. Data was collected by means of questionnaires and analysed in the form of a perceived environmental quality index. It was found that residents show a negative overall attitude towards the housing complex. However, there are also some indications of positive attitudes towards the complex, and significant differences were found between the attitudes of particular groups. The thesis is concluded with the suggestion that this housing type can be regarded as an option for certain groups in the context of South Africa’s current housing situation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie is `n toegepaste metodologiese tesis oor inwoners se houdings teenoor `n moderne toringblok openbare behuisingskompleks. `n Definisie en analise van die tema wys dat hierdie behuisingstipe, deur `n uitstaande ontwerp en styl wat as modernisties bekend staan, gekenmerk word. Moderne en postmoderne teorie word gebruik om `n algemene eksistensiële hipotese betreffende inwoners se houdings teenoor dié behuisingstipe te formuleer. `n Kruis-seksionele opname navorsingsontwerp is gebruik om die tesis te ondersoek. Data is deur middel van vraelyste ingesamel en in die formaat van `n waargenome- omgewing- kwaliteitsindeks geanaliseer. Dit word bevind dat inwoners in geheel `n negatiewe houding teenoor die kompleks huldig. Tog is daar ook bewyse van positiewe houdings en beduidende verskille tussen die houdings van sekere groepe. Die tesis volstaan met die gevolgtrekking dat hierdie behuisingstipe oorweeg kan word vir sekere groepe in die konteks van die huidige Suid Afrikaanse behuisingsituasie.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Residents -- Attitudes -- South Africa -- Pretoria, High-rise public housing complexes -- South Africa -- Pretoria, Theses -- Sociology and social anthropology, Dissertations -- Sociology and social anthropology
Citation