Effectiveness of municipal public accounts committees in fiscal oversight: a case study of Sakhisizwe Municipality

dc.contributor.advisorAjam, Taniaen_ZA
dc.contributor.authorSuka, Siyabongaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2021-12-07T14:42:20Z
dc.date.accessioned2021-12-22T14:33:37Z
dc.date.available2021-12-07T14:42:20Z
dc.date.available2021-12-22T14:33:37Z
dc.date.issued2021-12
dc.descriptionThesis (MPA)--Stellenbosch University, 2021.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY : In the local government sphere, the committee that plays the oversight role such as the PAC in the National Assembly and the Provincial Legislature is the Municipal Public Accounts Committee (MPAC). The MPAC was established in terms of section 79 of the Municipal Structures Act of 1998. The National Treasury and Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs (COGTA) jointly developed guidelines establishing the MPACs in municipalities. Burger argues that “only the legislature has the authority to demand accountability from the executive authority” (2014:77). When the Municipal Public Accounts Committees were introduced in municipalities it was a new phenomenon. Sakhisizwe Municipality is not different from other municipalities concerning how the introduction of Municipal Public Accounts Committees affected other municipalities. The introduction of this committee strengthens the oversight responsibility of the municipal Council over the executive and administration for them to be fully accountable for their actions in handling the public finances. The MPAC only invites the management to attend the meetings of the MPAC leaving out the Executive Committee. The municipality is not making available the oversight report on Annual Report for the public to have access to it, by placing it on the municipal website and the public libraries. MPAC has no dedicated personnel to support the secretariat and research function. No training that was provided by the municipality to the MPAC members other than the one that was provided by SALGA. For municipalities to strengthen the effectiveness of the MPAC they should consider appointing the chairperson from the ranks of the minority parties; this practice will ensure accountability and bias will be reduced. District forums and study groups by SALGA must be established in order to share the good practices amongst the municipalities.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Op plaaslike gebiede is die komitee wat toesig hou oor die PAC in die Nasionale Vergadering en die Provinsiale Wetgewer, die munisipale komitee vir openbare rekeninge. Die MPAC-komitee is ingestel ingevolge artikel 79 van die Wet op Munisipale Strukture van 1998. Die Nasionale Tesourie en die departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Aangeleenthede (COGTA) het gesamentlik riglyne ontwikkel wat die MPAC's in munisipaliteite opstel. Burger voer aan dat “slegs die wetgewer die gesag het om aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag te eis” (2014:77). Toe die munisipale komitees vir openbare rekeninge in munisipaliteite ingestel is, was dit 'n nuwe verskynsel. Die munisipaliteit van Sakhisizwe verskil nie van ander munisipaliteite rakende die uitwerking van komitees vir munisipale openbare rekeninge wat ander munisipaliteite geraak het nie. Die instelling van hierdie komitee versterk die toesigverantwoordelikheid van die munisipale raad oor die uitvoerende gesag en administrasie sodat hulle ten volle aanspreeklik kan wees vir hul optrede in die hantering van die openbare finansies. Die MPAC nooi die bestuur slegs uit om die vergaderings van die MPAC by te woon wat die Dagbestuur buite rekening laat. Die munisipaliteit stel nie die toesigverslag oor Jaarverslag beskikbaar vir die publiek om toegang daartoe te hê nie, deur dit op die munisipale webwerf en die openbare biblioteke te plaas. MPAC het geen toegewyde personeel om die sekretariaat en navorsingsfunksie te ondersteun nie. Geen opleiding wat deur die munisipaliteit aan die MPAC-lede verskaf is nie, behalwe die wat deur SALGA aangebied is. Om munisipaliteite die doeltreffendheid van die MPAC te versterk, moet hulle dit oorweeg om die voorsitter uit die geledere van die minderheidspartye aan te stel; hierdie praktyk sal verseker dat aanspreeklikheid en partydigheid verminder word. Distriksforums en studiegroepe deur SALGA moet ingestel word om die goeie praktyke onder die munisipaliteite te deel.af_ZA
dc.description.versionMasters
dc.format.extentxi, 106 pages ; illustrations, includes annexures
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/123993
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectMunicipal public accounts committees -- Eastern Cape (South Africa)en_ZA
dc.subjectMunicipal government -- Finance -- Eastern Cape (South Africa)en_ZA
dc.subjectSakhisizwe Local Municipality -- Eastern Cape (South Africa)en_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleEffectiveness of municipal public accounts committees in fiscal oversight: a case study of Sakhisizwe Municipalityen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
suka_municipal_2021.pdf
Size:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: