A systematic review of the due diligence stage of mergers and acquisitions : towards a conceptual framework

Date
2018-11-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Southern African Institute for Industrial Engineering
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Organisations are under constant pressure to grow in the face of increased competition, changing conditions, and increasingly relaxed country and currency regulatory environments. In order to remain a player or an idustry leader, it’s imperative for companies to achieve real growth. Mergers and acquisitions (M&A) are an external mechanism for organisations to achieve growth. There are different stages in the typical M&A transaction. The due diligence stage of a transaction is critical in evaluating whether to proceed with a deal. It provides essential information that is used in setting negotiating parameters, determining bid prices, and providing a basis for integration recommendations. The due diligence process, therefore, should be managed effectively to ensure a higher probability of success for the deal. A systematic literature review was undertaken to establish the key concepts behind due diligence. Due diligence is multidisciplinary in nature, thus a wide range of literature was reviewed to gain a holistic understanding of the process. Concepts identified during the review were then individually examined. Similar concepts were grouped together into a new concept. The outcome of this paper forms the basis of a conceptual framework that captures the key areas of due diligence, the due diligence process and principles.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies is deurlopend onder druk om te groei in die aangesig van verhoogde mededinging, veranderende omstandighede en toenemend verslapte land- en valuta-regulerende omgewings. Om hul status as ʼn rolspeler of industrieleier te handhaaf, is dit van kern belang vir organisasies om ware groei te behaal. Samesmeltings en verwerwings is ʼn eksterne meganisme vir organisasies om groei te behaal. Daar is verskillende stadiums in só ʼn transaksie. Die noulettendheidsondersoek stadium van ʼn transaksie speel ʼn kritiese rol in die voortgaanbesluitneming van ʼn ooreenkoms. Dit verskaf essensiële inligting wat gebruik word om onderhandelingspunte te stel, die vasstel van ʼn aanbod en die daarstelling van integrasie aanbevelings. Hierdie proses moet dus doeltreffend bestuur word om ʼn hoër waarskynlikheid van onderhandelingsukses te verseker. ʼn Stelselmatige literatuurstudie is onderneem om die sleutelkonsepte te formuleer. ʼn Noulettendheidsondersoek is multidissiplinêr van aard en dus beslaan die literatuurstudie ʼn noemenswaardige reikwydte om sodoende ʼn holistiese verstaan van die proses te bekom. Konsepte wat tydens die literatuurstudie identifiseer is, is saam gegroepeer om nuwe konsepte te vorm. Die resultaat is ʼn konseptuele raamwerk wat die sleutel areas van ʼn noulettendheidsondersoek saamvat.
Description
CITATION: Bhagwan, V., Grobbelaar, S. S. & Bam, W. 2018. A systematic review of the due diligence stage of mergers and acquisitions : towards a conceptual framework. South African Journal of Industrial Engineering, 29(3):217-234, doi:10.7166/29-3-2061.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Industry leaders, Consolidation and merger of corporations, Corporations -- Mergers
Citation
Bhagwan, V., Grobbelaar, S. S. & Bam, W. 2018. A systematic review of the due diligence stage of mergers and acquisitions : towards a conceptual framework. South African Journal of Industrial Engineering, 29(3):217-234, doi:10.7166/29-3-2061