Black in-migration from the Eastern Cape into the Cape Metropolitan area : profile of the migrant and reasons for moving

Date
2002
Authors
Britz, Andre Alfrieda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Migration is the (usually free) movement of individuals from one place to another. Migration is formally conceptualized as the movement of households from relatively poorer regions - the sending areas -- to relatively better-off regions -- the receiving areas -- thereby enhancing the households' chances of improved access to resources. The migrant can be defined as a person that has gone out of his/her own free will from one place to another. In this sample and study, a distinction will be made between household heads born in the CMA, household heads that arrived before 1994, and household heads that arrived in the CMA in 1994 and thereafter. These migrants will be called "Household Head Born CMA", "Household Head older migrants", and "Household Head recent migrants" respectively. Informal squatter settlements are mushrooming at the outskirts of the CMA and very little is known about the motivation of migrants to leave their rural areas. In explaining the occurrence of migration and of why people migrate, one has to consider the push-pull theory. In the sending areas there are certain push factors, pushing the migrant out of the area. In the receiving area, there are pull factors, pulling the migrant towards the area. Migrants are also not a random selection of people. They have specific traits and differ from non-migrants in certain respects (age, life-cycle stage, marital status, education, occupation and status, cultural attributes and traditionalist vs. innovator). It was found in this study that the CMA as opposed to the Eastern Cape has certain differences, thereby pulling and pushing the migrant into and out of the areas respectively. Also, migrants seem to have different characteristics than that of the nonmigrant.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Swart In-Migrasie vanaf die Oos Kaap tot die Kaapse Metropolitaanse Area (KMA): Profiel van die Migrant en Migrasie Redes Oorsig Migrasie is die (gewoonlik vrye) beweging van indiwidue van een plek na 'n ander. Migrasie word formeel gedefinieer as die beweging van huishoudings vanaf afsend-areas tot ontvangs-areas. Die huishouding se kanse op beter toegang tot hulpbronne word verbeter. 'n Migrant is 'n persoon wat uit vrye wil van een area na die volgende trek. Onderskeid word gemaak tussen die huishouding-hoof wat gebore is in die KMA, die huishouding-hoof wat die KMA binne-getrek het voor 1994, en die huishouding-hoof wat die KMA binnegetrek het tydens 1994 en daarna. Informele nedersettings, oftewel plakkerskampe, is besig om vinnig toe te neem aan die buitwyke van die KMA en baie min inligting is beskikbaar oor wat potensiële migrante motiveer om die landelike gebiede te verlaat. Wanneer daar na die beweegredes gekyk word, is dit noodsaaklik om die "stoot en trek" teorie te oorweeg as 'n moontlike verduideliking. Migrante is ook nie 'n lukrake versameling van mense nie. Hulle het baie spesifieke eienskappe wat verskil van nie-migrante In sekere opsigte (ouderdom, lewens-siklus fase, huwelikstatus, opvoeding, beroep en status, kulturele eienskappe en so meer). In hierdie studie is gevind dat die Ooskaap en die KMA so verskil dat migrante na die KMA aangetrek word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Migration, Internal -- South Africa -- Eastern Cape, Migration, Internal -- South Africa -- Cape Town, Migrant labor -- South Africa -- Economic conditions, Blacks -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions, Blacks -- South Africa -- Cape Town -- Economic conditions, Blacks -- South Africa -- Eastern Cape -- Social conditions, Blacks -- South Africa -- Cape Town -- Social conditions, Dissertations -- Sociology and social anthropology, Theses -- Sociology and social anthropology
Citation