Factors determining the vulnerability of woman to sexually transmitted HIV : a literature review

Date
2008
Authors
Macleod-Downes, Leslie
Albertyn, Ruth M.
Mayers, Pat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS OpenJournals
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Gender-related vulnerability is described as a crucial factor contributing to increased susceptibility of women to HIV, accounting for more women than men being infected. At the same time, empowerment interventions are being promoted as effective strategies for increasing the ability of women to adopt protective behaviours. The aim of the review was to identify, collate and categorise the factors determining the gender-related vulnerability of women to sexually transmitted HIV. A review of literature from theoretical and empirical studies using diverse methodologies was undertaken. Reports included those identified through electronic and manual searching. Twenty factors, forming five clusters, were identified as influencing the ability of women to adopt protective behaviours. Each factor was analysed to describe its component parts and the relationship between a factor, gender-related vulnerability, HIV risk level and empowerment status. Further analysis provided a description of markers named predictors and indicators. The literature portrays markers that can be identified and used to describe gender equality status, HIV risk level and related empowerment. This provides the potential to identify factors in gender equality status and HIV risk level to address in programmes designed to empower women in order to lower their risk to sexually transmitted HIV.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Geslagsverwante kwesbaarheid word beskryf as ‘n kritieke faktor wat tot verhoogde vatbaarheid van vroue vir MIV bydra, wat die verhoogde besmetting van vroue teenoor mans verklaar. Terselfdertyd word bemagtigingsintervensies aangemoedig as geskikte strategieë om vroue se vermoë om beskermende gedragspatrone aan te neem, te verhoog. Die doel van hierdie oorsig was om die faktore wat geslagsverwante vatbaarheid van vroue vir seksueel oordraagbare MIV bepaal, te identifiseer, vergelyk en kategoriseer. ‘n Literatuurstudie van teoretiese en empiriese studies wat ‘n verskeidenheid metodologieë gebruik het, is onderneem. Verslae bekom deur elektroniese en handsoektogte is ingesluit. Twintig faktore, wat in vyf groepe verdeel is, is geïdentifiseer as dié wat die vermoë van vroue om beskermende gedragspatrone aan te neem, beïnvloed. Elke faktor is ontleed om die samestellende dele en die verband tussen ‘n faktor, geslagsverwante kwesbaarheid, MIV-risikovlak en bemagtigingstatus te beskryf. Verdere analise het ‘n beskrywing van merkers, genoem voorspellers en aanwysers, opgelewer. Die literatuur beskryf merkers wat geïdentifiseer en gebruik kan word om geslagsgelykheidstatus, MIV-risikostatus en verwante bemagtiging te beskryf. Dit bied die moontlikheid om faktore in geslagsgelykheidstatus en MIV-risikostatus te identifiseer wat aandag moet geniet in programme wat ontwerp is om vroue te bemagtig om hul risiko van seksueel oordraagbare MIV te verlaag.
Description
The original publication is available at http://www.hsag.co.za/
Keywords
Gender vulnerability, Women's rights, Women empowerment, AIDS (Disease) -- Social aspects, Human immunodeficiency virus (HIV)
Citation
Macleod-Downes, L., Albertyn, R.M. & Mayers, P. 2008. Factors determining the vulnerability of woman to sexually transmitted HIV: a literature review. Health SA Gesondheid – Journal of Interdisciplinary Health Sciences, 13(3), 69-82.