The tension between being and becoming in worship : a liturgical study on deification from a trinitarian perspective

dc.contributor.advisorCilliers, Johanen_ZA
dc.contributor.advisorVosloo, Roberten_ZA
dc.contributor.authorLim, Daewoongen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology and Missiology.en_ZA
dc.date.accessioned2015-12-14T07:44:10Z
dc.date.available2015-12-14T07:44:10Z
dc.date.issued2015-12
dc.descriptionThesis (DTh)--Stellenbosch University, 2015.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Worship is a place of encounter for the divine God and depraved human beings. Human beings express their desire to become like God through diverse liturgical orders. However, due to their sinful nature, human beings are not able to become like God; and God’s being is perfect, so that He does not become anything but Himself. Because of this, tension occurs regarding being and becoming. God Himself released the tension between being and becoming through becoming man in the Incarnation of the second Person of the Trinity. The Son became a human being so that the possibility of deification, literally meaning becoming God, is open to human beings. As Athanasius declared, “He was made man that we might be made God”. This dissertation aims to understand and reflect on the tension between being and becoming in worship, with the specific theological term deification. Because the doctrine of deification is still not familiar to the West, we needed to introduce the development of the doctrine briefly. Besides the study on deification, this dissertation employed a threefold structure to achieve its aim. The threefold structure comprises three dialogues: on the Trinity and worship; on deification and the Trinity; and on deification and worship. In the first dialogue, we find that the Trinity exists as a relational being, inwardly as well as outwardly. The relational God enters into a relationship with us in worship. That God is relational delineates worship as a place of deification. The second dialogue informs us that deification has two dimensions: transformation of our being and relationship with the Trinity, which are proved by biblical and doctrinal study. These theoretical studies call for liturgical study to be vitalised. The third dialogue, consequently, highlights that deification is actualised in worship, starting from this life, and to be continued.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Aanbidding is 'n plek van ontmoeting vir die heilige God en verdorwe mense. Mense spreek hul begeerte om soos God te word deur middel van diverse liturgiese ordes uit. Vanweë hul sondige natuur is mense egter nie in staat om soos God te word nie; God se wese is volmaak, sodat Hy niks behalwe homself kan wees nie. Hiervolgens ontstaan daar ‘n spanning tussen wees en word. God self het hierdie spanning tussen wees en word deurbreek deur die menswording van die tweede Persoon van die Drie-eenheid. Die Seun het mens geword om die moontlikheid van vergoddeliking, wat letterlik beteken om God te word, vir mense oop te stel. Soos Athanasius verklaar het, is Hy tot ‘n mens gemaak sodat ons tot God gemaak kan word. Hierdie verhandeling het ten doel om die spanning tussen te wees en te word met die spesifieke teologiese term vergoddeliking (deïfikasie) in aanbidding te verstaan en daaroor te besin. Daar die Weste nog nie vertroud is met die die leer van vergoddeliking nie, was dit nodig om die ontwikkeling van die leer kortliks bekend te stel. Buiten die studie oor vergoddeliking, is 'n drieledige struktuur gebruik om hierdie verhandeling se oogmerk te bereik. Die drieledige struktuur bestaan uit drie dialoë: oor die Drie-eenheid en aanbidding; oor vergoddeliking en die Drie-eenheid; en oor vergoddeliking en aanbidding. In die eerste dialoog vind ons dat die Drie-eenheid innerlik sowel as uiterlik as 'n relasionele wese bestaan. In aanbidding tree die relasionele God in 'n verhouding met ons. Daar God relasioneel is, word aanbidding as 'n plek van vergoddeliking aangedui. Die tweede dialoog leer ons dat vergoddeliking uit twee dimensies bestaan: die transformasie van ons wese en die verhouding met die Drie-eenheid, wat deur Bybelse en leerstellige studie bewys word. Hierdie teoretiese studies doen ‘n oproep vir die verlewendiging van liturgiese studies. Die derde dialoog beklemtoon gevolglik dat vergoddeliking in aanbidding gerealiseer word, en in hierdie lewe begin, om voortgesit te word.en_ZA
dc.format.extentX, 220 pagesen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98087
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectPublic worshipen_ZA
dc.subjectTrinityen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleThe tension between being and becoming in worship : a liturgical study on deification from a trinitarian perspectiveen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
lim_tension_2015.pdf
Size:
2.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: