Interaction of multiple yeast species during fermentation

dc.contributor.advisorBauer, Florianen_ZA
dc.contributor.advisorDivol, Benoiten_ZA
dc.contributor.authorLuyt, Natasha Aletheaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Agrisciences. Dept. of Viticulture and Oenology. Institute for Wine Biotechnology.en_ZA
dc.date.accessioned2015-05-20T09:29:05Z
dc.date.available2015-05-20T09:29:05Z
dc.date.issued2015-04en
dc.descriptionThesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The use of non-Saccharomyces yeasts together with the yeast S. cerevisiae in multistarter wine fermentations has emerged as a useful tool to modulate wine aroma and/or to decrease the concentration of undesirable compounds. However, upon inoculation, these yeast species do not co-exist passively, but interact in various ways. While competition for nutrients and the excretion of killer toxins in an antagonistic relationship are obvious and well established types of interactions, some studies have suggested the existence of other forms of cellular or molecular interactions. One of these includes physical cell-cell contact and to our knowledge, only one previous study has confirmed its existence in wine yeasts. Yeast interactions are also influenced by other factors, such as ethanol concentration, however some studies have highlighted the role that dissolved oxygen plays on the survival of non-Saccharomyces yeasts and their ability to compete for space with S. cerevisiae and little research has focused on this. This study aimed to investigate the occurrence of a physical cell-cell and/or metabolic interaction between S. cerevisiae and L. thermotolerans in mixed culture fermentations of synthetic grape must. For this purpose, fermentations in a Double Compartment Bioreactor (DCB) which separates yeast population through the use of a membrane were compared to mixed fermentations in the absence of the membrane, using the same reactor. Furthermore, the impact of oxygen supply on yeast behaviour was also assessed. Following mixed culture fermentations in a DCB, it was observed that the presence of S. cerevisiae led to a significant decline in viability in L. thermotolerans. This decline was significantly less prominent in mixed cultures where the cells were in indirect contact. Together, the data provided evidence for both cell-cell and metabolic interactions whereby S. cerevisiae had a strong negative influence on the growth of L. thermotolerans. However, it was also observed that L. thermotolerans had some negative impact on the growth of S. cerevisiae, leading to a reduction in biomass (when in indirect contact) and a reduced maximum CFU/mL compared to pure cultures. The data also suggest that direct physical contact may increase the production of glycerol and propanol, but this needs further investigation. By decreasing the frequency at which oxygen pulses were provided, a reduction in biomass and increase in fermentation duration was observed for all fermentations. However, this effect was somewhat reduced in mixed cultures. Here, no impact on fermentation duration was observed and the decrease in biomass was less compared to pure cultures. The impact of these oxygen pulses was also greater on L. thermotolerans. In the latter yeast’s pure culture a slight increase in glycerol was observed when less oxygen was provided and in general there appeared to be no impact on acetic acid production. Furthermore, there was little or no impact on volatile production, however, more repeats might reveal different results and therefore more research is needed to confirm these results. To our knowledge, this is the first study of its kind to confirm a physical cell-cell interaction between the yeast pair S. cerevisiae and L. thermotolerans.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die gebruik van nie-Saccharomyces gis saam met die gis S. cerevisiae in multi-inokuleringskulture het die afgelope paar jaar as n goeie hulpmiddel na vore gekom om wyn aroma te moduleer en/of om die konsentrasie van ongewensde verbindings te verminder. Sodra inokulasie plaasgevind het, het hierdie gis die potensiaal om op verskeie maniere teenoor mekaar te reageer. Kompetisie vir nutriente en die afskeiding van toksiese verbindings in n antagonistiese verhouding is alreeds goed beskryf in die literatuur. Somige studies het, alhoewel, die bestaan van ander vorme van sellulêre of molekulêre interaksies voorgestel. Een van hierdie sluit in n fisiese sell-sell interaksie en so ver as wat ons kennis strek, het nog net een studie van tevore so ‘n interaksie bevestig tussen wyn giste. Gis interaksies word ook beïnvloed deur ander faktore, soos byvoorbeeld etanol konsentrasie. Terwyl sommige studies die rol wat opgelosde suurstof speel in die oorlewing van nie-Saccharomyces gis en hulle vermoë om te kompeteer vir spasie met S. cerevisiae alreeds beklemtoon, het min navorsing al hierop gefokus. Hierdie studie het gestreef om die voorkoms van n fisiese sell-sell en/of metaboliese interaksie tussen S. cerevisie en L. thermotolerans in gemengde kultuur fermentasies van sintetiese druiwe sap te ondersoek. Vir hierdie doeleinde was fermentasies uitgevoer met behulp van ‘n Dubbel Kompartement Bioreaktor (DKB) wat gis populasies skei deur middel van ‘n membraan en hierdie was vergelyk met gemengde kultuur fermentasies sonder die membraan in dieselfde reaktor sisteem. Verder was die impak van suurstof toevoer op gis gedrag ook geassesseer. Na afloop van gemengde kultuur fermentasies in ‘n DKB, was daar waargeneem dat die teenwoordigheid van S. cerevisiae gelei het tot ‘n betekenisvolle afname in lewensvatbaarheid in L. thermotolerans. Hierdie afname was aansienlik minder in gemengde kulture waar die gis in indirekte kontak was. Saam verskaf hierdie data bewyse vir n sell-sell asook metaboliese interaksie waardeur S. cerevisiae ‘n sterk, negatiewe invloed op die groei van L. thermotolerans gehad het. Daar was egter ook waargeneem dat L. thermotolerans tot ‘n mindere mate ‘n negatiewe impak op die groei van S. cerevisiae gehad het en dat dit gelei het tot ‘n verlaging in biomassa (toe die gis in indirekte kontak was) en ‘n verlaagde maksimum CFU/mL in vergelyking met suiwer kulture. Die data dui ook aan dat fisiese kontak kon gelei het tot ‘n verhoging in gliserol en propanol produksie, maar hierdie kort verdere ondersoek. Deur die frekwensie te verminder waardeur suurstof pulse aan die fermentasies verskaf was, was ‘n verlaging in biomassa produksie en ‘n verlenging in fermentasie tydperk waargeneem. Hierdie tendense was waargeneem in almal, behalwe die gemengde kultuur fermentasies. Die effek van suurstof puls verlaging was minder op hierdie fermentasies aangesien daar geen impak op fermentasie tydperk was nie en die verlaging in biomassa minder was. Die impak van hierdie suurstof pulse was ook groter op L. thermotolerans. ‘n Klein toename in gliserol produksie was waargeneem in laasgenoemde gis se suiwer kultuur toe minder suurstof beskikbaar was en oor die algemeen was asynsuur onveranderd. Verder was daar ‘n klein of geen impak op vlugtige verbindings nie, alhoewel, meer herhalings mag verskillende resultate lewer en daarom is meer navorsing nodig om hierde resultate te bevestig. So ver as wat ons kennis strek is hierdie die eerste studie van sy soort om ‘n fisiese sell-sell interaksie tussen die gispaar S. cerevisiae en L. thermotolerans te bevestig.af_ZA
dc.format.extent88 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/97013
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectDouble compartment bioreactoren_ZA
dc.subjectCell-cell interactionen_ZA
dc.subjectMixed culture fermentationen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleInteraction of multiple yeast species during fermentationen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
luyt_interaction_2014.pdf
Size:
3.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: