Rural migrants and their social networks in an urban setting : the case of Joe Slovo Park, Cape Town

Date
2003-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the nature and purpose of migrant social in Marconi Beam Informal Settlement, and Joe Slovo Park. The study found that migrant social networks served both economic and cultural functions. Through their social networks migrants seek to maximise their remittances to their areas as well as to convey information about the availability of jobs and housing conditions in the city. Newly arrived migrants depend on their kin and village mates for food, shelter, and sense of belonging in an environment that can otherwise be hostile. Similarly in times of crisis such as redundancy, property losses migrants can call on the support within their immediate area of residence or from other members based in their rural areas of origin. Furthermore, migrants visit their rural areas of origin to partake in marriages, initiation ceremonies, and funeral service. And many of the migrants who die in the city are transported to the rural areas for burial. Migrant social networks demonstrate the complex interconnectedness of the urban and rural spheres of life in both the economic and cultural aspects of life.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die aard en doel van sosiale netwerke onder migrante werkers in die Marconi Beam informele nedersetting en Joe Slovo Park ondersoek. Daar is gevind dat hierdie netwerke ekonomiese en kulturele funksies vervul. Op ekonomiese vlak fasiliteer die netwerke die twee-rigting vloei van goedere en dienste tussen stedelike huishoudings en die landelike tuiste. D.m.v. netwerke onder migrante werkers word inligting oor die beskikbaarheid van werk, behuising en dies meer versprei. Gebasseer op die ideologiese aanname dat die landelike tuiste meer belangrik is as die stedelike huishouding, word materiële goedere en geld, wat in die stad verdien word, na die landelike tuiste oorgeplaas. Daarmee saam word stedelike uitgawes tot In minimum beperk. In die geval van gebeurlikhede kenmerkend van die stedelike situasie, soos verlies van werk of eiendom, wend migrante werkers hulle na die landelike tuiste vir hulp en ondersteuning. Op In kulturele vlak besoek migrante die landelike areas om deel te neem aan begrafnisse, troues en inisiasie seremonies. Baie van diegene wat tot sterwe kom in die stad, word na die landelike areas oorgeplaas vir hul begrafnis. Hierdie besoeke dien as bewys van die migrant se lojaliteit teenoor die landelike tuiste en gemeenskap. In die geheel gesien bevestig die sosiale netwerke onder migrante werkers die inter-afhanklikheid van die stedelike en landelike lewenssfere.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Xhosa (African people) -- Social networks -- South Africa -- Cape Metropolitan Area -- Case studies, Squatter settlements -- South Africa -- Cape Town Metropolitan Area -- Case studies, Dissertations -- Sociology, Joe Slovo Park, Cape Town, Marconi Beam squatter camp
Citation