Stroke survivors’ psychosocial challenges upon reintegration into their homes, after inpatient rehabilitation at a private facility in Cape Town

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Purpose: The difficulties that individuals experience post-stroke can result in psychosocial challenges which may influence their daily functioning. The aim of this study was to describe the psychosocial challenges of stroke survivors upon reintegration into their homes, after inpatient rehabilitation at a private facility in Cape Town. Method: Qualitative semi-structured one-to-one virtual synchronous interviews were conducted to collect data. Adult stroke survivors that were discharged home from the rehabilitation facility in Cape Town, within 2-12 months’ post discharge were recruited. Results: Eight stroke survivors (two females and six males; age range 43-81 years; time range post discharge between 2-9 months) participated. Participants’ subjective experiences regarding their psychosocial challenges upon reintegration into their homes, after inpatient rehabilitation at a private facility in Cape Town, were captured in the following three themes: (1) emotional distress, (2) changes in social relations, and (3) alterations in self-identity. Conclusion: Stroke survivors are confronted with many psychosocial challenges upon reintegration home after inpatient rehabilitation, that may impact their sense of self-identity, emotional state, and their daily participative interactions. Individuals involved with stroke survivors are encouraged to address stressors linked to the sequel of the stroke by facilitating psychological intervention throughout the stroke trajectory, especially encouraging and nurturing coping strategies.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Doel: Die moeilikhede wat individuee ervaar na ‘n beroerte kan psigo-sosiale uitdagings veroorsaak wat hul daaglikse funksionering beinvloed. Die doel van hierdie studie was om die psigo-sosiale uitdagings te beskryf wat oorlewendes van ‘n beroerte ervaar, wanneer hulle tuis her-integreer na behandeling in ‘n private, binne-pasiente fasiliteit in Kaapstad. Metode: Kwalitatiewe data versameling is gedoen deur, semi-gestruktureerde, individuele, virtuele onderhoude. Volwasse oorlewendes van beroerte is gewerf, 2-12 maande na ontslag van die rehabilitasie fasiliteit. Resultate: Die deelnemers was agt oorlewendes van beroerte (twee vroulike en ses manlike deelnemers tussen die ouderdomme van 43 en 81 jaar en tussen 2 en 9 maande na ontslag. Deelnemers se subjektiewe ervarings met betrekking tot hul psigososiale uitdagings na binnepasientrehabilitasie by 'n privaat fasiliteit in Kaapstad, is ontleed in die volgende drie temas: (1) emosionele nood, (2) veranderinge in sosiale verhoudings, en (3) veranderinge in selfidentiteit. Gevolgtrekkings: Oorlewendes van beroertes word met baie psigo-sosiale uitdagings gekonfronteer wanneer hulle tuis herintegreer na binnepasientrehabilitasie. Dit mag hul gevoel van self-identiteit, emosionele toestand, en hul daaglikse deelnemende interaksies te impakteer. Individue wat betrokke is by beroerte-oorlewendes word aangemoedig om stressors wat verband hou met die opvolg van die beroerte aan te spreek deur sielkundige intervensie regdeur die beroerte-trajek te fasiliteer, veral om hanteringstrategiee aan te moedig en te koester.
Description
Thesis (MHumanRehabSt)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation