Determining of optimum irrigation schedules for drip irrigated Shiraz vineyards in the Breede River Valley

dc.contributor.advisorHoffman, J. E.en_ZA
dc.contributor.advisorMyburgh, P. A.en_ZA
dc.contributor.authorLategan, Eugene Lourensen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Dept. of Soil Science.en_ZA
dc.date.accessioned2011-09-20T10:37:43Zen_ZA
dc.date.accessioned2011-12-05T13:06:19Z
dc.date.available2011-09-20T10:37:43Zen_ZA
dc.date.available2011-12-05T13:06:19Z
dc.date.issued2011-12en_ZA
dc.descriptionThesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2011.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Shiraz/110R grapevines, growing in a fine sandy loam soil in the Breede River Valley, were subjected to ten different drip irrigation strategies during the 2006/07, 2007/08 and 2008/09 seasons. Grapevines of the control treatment (T1) were irrigated at 30% to 40% plant available water (PAW) depletion throughout the growing season. Grapevines of three treatments were irrigated at 70% to 80% PAW depletion from bud break until véraison (i.e. when ca. 95% of grape berries have changed colour), followed by either irrigation at 30% to 40% PAW depletion (T2) or a continuous deficit irrigation (CDI) strategy (T3) or irrigation at 70% to 80% PAW depletion (T4) during ripening. The CDI strategy was obtained by applying ca. half the volume of water that was applied to the control. This allowed the soil to dry out gradually between physiological stages (i.e. bud break and véraison or véraison and harvest). Grapevines of three further treatments were irrigated at ca. 90% PAW depletion from bud break until véraison, followed by irrigation at 30% to 40% PAW depletion (T5) or a CDI strategy (T6) or irrigation at ca. 90% PAW depletion (T7) during ripening. Grapevines of two treatments were irrigated by means of a CDI strategy from bud break until véraison. For both treatments, the soil water content (SWC) was allowed to dry out gradually until ca. 90% PAW depletion was reached. After véraison, the SWC of the one treatment was maintained at ca. 90% PAW depletion by applying only four small irrigations of three hours each during ripening (T8). The soil of the other treatment, received an irrigation at véraison to refill the SWC to field capacity (T9) followed by the CDI strategy during ripening. Grapevines of the tenth treatment were irrigated at ca. 90% PAW depletion between bud break and véraison followed by a partial profile refill (PPR) strategy during ripening (T10). In order to obtain the PPR strategy, SWC was only maintained between 40% and 60% PAW depletion. Evapotranspiration varied between 3.5 mm/day and 0.1 mm/day for driest and wettest treatments, respectively, during the period between December and February. This was substantially less than the volumes required for full surface irrigation. For irrigations applied at 30% to 40% PAW depletion (T1), 70% to 80% PAW depletion (T4) and ca. 90% PAW depletion (T7) levels throughout the season, crop coefficients for the Penman-Monteith reference evapotranspiration (ETo) were 0.4, 0.2 and 0.1, respectively. Under the given conditions, the different irrigation strategies did not have any effect on root distribution and density. Shoot growth of grapevines exposed to high to severe water deficits in the pre-véraison period stopped before mid December. Shoots of grapevines that were exposed to high or severe water deficits before véraison followed by more frequent irrigation during ripening showed active re-growth. These trends occurred during all the seasons. The level of PAW depletion reflected strongly in the plant water potential in the grapevines. Leaf water potential was influenced by the prevailing atmospheric conditions, whereas stem water potential was less sensitive to atmospheric conditions, but responded more directly to soil water availability. Due to the good relationships between pre-dawn leaf, mid-day leaf, mid-day stem and total diurnal water potential, it was possible to re-classify the water status in terms of previous classifications for these water potentials based on pre-dawn measurements. Water constraints in T1, T2 and T5 grapevines were classed as experiencing no stress, whereas the T7 and T8 ones experienced strong to severe water constraints before harvest. High frequency irrigation strategies during ripening delayed sugar accumulation due to dilution of sugar in the larger berries. Except for the wettest strategy, and where grapevines were subjected to the CDI strategy throughout the season, berry mass increased during ripening, i.e. from véraison to harvest. Water deficits had a negative effect on berry mass, bunch size and yield. Where higher soil water depletion levels were allowed, irrigation strategies had a positive effect on the irrigation water productivity of grapevines compared to the frequently irrigated or CDI strategies. Higher water constraints in grapevines, particularly during ripening, improved sensorial wine colour and enhanced some of the more prominent wine aromas, e.g. spicy and berry. Grapevines that were irrigated at a high frequency during ripening produced wines with diluted character flavours and aromas and inferior overall quality. Under the given conditions, sensorial wine colour and spicy character were the dominant factors in determining overall sensorial wine quality.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Shiraz/110R wingerdstokke in ‘n fyn sandleem grond in die Breede Rivier vallei is gedurende die 2006/07, 2007/08 en 2008/09 seisoene met tien verskillende drupbesproeiingstrategieë besproei. Wingerdstokke van die kontrole (B1) is deur die seisoen by 30% to 40% plant beskikbare water (PBW) onttrekking besproei. Drie behandelings is tussen bot en deurslaan (wanneer ca. 95% van die korrels verkleur het) by 70% tot 80% PBW onttrekking besproei, gevolg deur besproeiing by 30% tot 40% PBW onttrekking (B2), ‘n deurlopende tekort besproeiing (DTB) strategie (B3) of besproeiing by 70% tot 80% PBW onttrekking (B4) gedurende rypwording. In die geval van die DTB strategie is ongeveer die helfte van die volume water toegedien wat by die kontrole toegedien is. Laasgenoemde strategie het die grond toegelaat om geleidelik tussen fisiologiese fases (i.e. tussen bot en deurslaan of tussen deurslaan en oes) uit te droog. Drie ander behandelings is by ca. 90% PBW onttrekking tussen bot en deurslaan besproei, gevolg deur besproeiing by 30% tot 40% PBW onttrekking (B5) of ‘n DTB strategie (B6) of besproeiing by ca. 90% PBW onttrekking (B7) gedurende rypwording. Wingerdstokke van twee ander behandelings is d.m.v. ‘n DTB strategie vanaf bot tot deurslaan besproei. Beide behandelings se grondwaterinhoud (GWI) was toegelaat om geleidelik uit te droog tot ca. 90% PBW onttrekking bereik was. Na deurslaan was die GWI van die een behandeling naby ca. 90% PBW onttrekking gehandhaaf deur slegs vier klein besproeiings van drie uur elk gedurende rypwording toe te pas (B8). Die grond van die ander behandeling het tydens deurslaan ‘n besproeiing ontvang om die GWI tot by veldkapasiteit te hervul (B9) en is tydens rypwording weer d.m.v. ‘n DTB strategie besproei. Stokke van die tiende behandeling is tussen bot en deurslaan by ca. 90% PBW onttrekking besproei, gevolg deur besproeiing d.m.v. ‘n gedeeltelike profiel hervul (GPH) strategie tydens rypwording (B10). Om ‘n GPH strategie toe te kon pas, is tussen 40% en 60% PBW ontrekking gehandhaaf. Evapotranspirasie het tussen 3.5 mm/dag en 0.1 mm/dag vir onderskeidelik die natste en droogste behandelings tussen Desember en Februarie gevarieer. Dit was aansienlik laer as volumes wat vir voloppervlak besproeide wingerde benodig word. In die geval van besproeiing by 30% tot 40% PBW onttrekking (B1), 70% tot 80% PBW onttrekking (B4) en ca. 90% PBW onttrekking (B7) deur die loop van die seisoen was die gewasfaktore vir die verwysingverdamping (ETo) 0.4, 0.2 en 0.1 onderskeidelik. Onder die gegewe toestande het die verskillende besproeiingstrategië geen effek op die worteldigtheid en –verspreiding gehad nie. Lootgroei van wingerdstokke wat aan hoë tot baie hoë watertekorte blootgestel was voor deurslaan, het voor middel Desember gestop. Lote van wingerdstokke wat aan hoë tot baie hoë watertekorte voor deurslaan blootgestel is, gevolg deur besproeiing teen ’n hoë frekwensie tydens rypwording, het aktiewe hergroei getoon. Die PBW ontrekkingspeil het sterk in die plantwaterpotensiale van wingerdstokke weerspieël. Blaarwaterpotensiaal is deur heersende klimaatstoestande beïnvloed, terwyl stamwaterpotensiaal minder sensitief teenoor die klimaat was, maar meer direk deur die beskikbaarheid van grondwater beïnvloed is. Vanweë die goeie verband tussen voordagbreek blaar-, mid-dag blaar-, mid-dag stam- en totale daaglikse waterpotensiaal, was dit moontlik om water status van die stokke te her-klassifiseer in terme van vorige vir waterpotensiaalklassifikasies wat op voordagbreek waardes gebasseer is. Waterspanning in B1, B2 en B5 stokke is as geen spanning geklassifiseer, terwyl dié van B7 en B8 voor oes in die hoë tot baie hoë klasse geval het. Hoë frekwensie besproeiing strategieë gedurende rypwording kan suikertoename a.g.v. die groter korrels vertraag. Met die uitsondering van die natste strategie, asook waar stokke volgens die DTB strategie deur die seisoen besproei is, het korrelmassa gedurende rypwording toegeneem. Watertekorte het ’n negatiewe effek op korrelmassa, trosgrootte en produksie gehad. Besproeiingstrategieë waar ’n hoë mate van grondwateronttrekking voor besproeiings toegelaat is, het ’n positiewe effek op die besproeiingwaterproduktiwiteit van wingerd in vergelyking met gereelde besproeiings of ‘n DTB strategie gehad. Watertekorte, veral gedurende rypwording, het ’n verbetering in sensoriese wynkleur en meer prominente wyn aromas, tot gevolg gehad. Besproeiing teen hoë frekwensies gedurende rypwording, het wyne met ’n afgewaterde smaak en aroma karakters asook ’n swak algehele gehalte produseer. Sensoriese wynkleur en spesery karakter die dominante faktore in die bepaling van algehele kwaliteit.af_ZA
dc.format.extent1 v. ( various pagings) : ill., map.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/17866
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectViticultureen_ZA
dc.subjectCrop coefficientsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Soil scienceen_ZA
dc.subjectTheses -- Soil scienceen_ZA
dc.subjectVineyards -- Irrigation -- South Africa -- Breede River Valleyen_ZA
dc.subjectDrip irrigationen_ZA
dc.titleDetermining of optimum irrigation schedules for drip irrigated Shiraz vineyards in the Breede River Valleyen_ZA
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
lategan_determining_2011.pdf
Size:
26.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: