"Ek is ..." : oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit

Date
2014-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
LitNet
Abstract
Enkelvoudige identiteitsvorming vervul ’n noodsaaklike funksie in die individuele ontwikkeling en sosiale interaksie van mense. Hierdie soort identiteitsvorming gaan egter met inherente beperkinge gepaard wat dit as identiteitsmodel ongeskik – selfs gevaarlik – maak in ingewikkelde situasies. Hierdie beperkinge het te doen met sowel die soort denkmodel wat ten grondslag daarvan lê as die denkstrategieë wat in die proses gebruik word. Gevolglik word die moontlikhede van ’n meervoudige identiteit as alternatief ondersoek. Die kenmerke van so ’n identiteit word bespreek en die voordele daarvan toegelig aan die hand van plaaslike en internasionale voorbeelde. Ten slotte word geskikte strategieë om meervoudige identiteitsvorming te bevorder, oorweeg.
Singular identity formation fulfils an important function in the development of the individual and also in social interaction. It is an essential part of the individual's emerging consciousness as a person in his or her own right. At the same time, this form of identity formation has limitations which make it unsuitable in situations of complexity. In fact, singular identity can lead to violence and often provides the basis for atrocities, as is evident in both historical and contemporary examples. The purpose of this article is to explore the possibility of an alternative form of identity formation that will pave the way for a multiple identity. More specifically, the epistemological frameworks, thought patterns and hermeneutical strategies operative in both types of identity are examined as a possible way to avoid the deficiencies of the first and to activate the potential of the second.
Description
CITATION: Lategan, B. 2014. "Ek is ..." : oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit. LitNet Akademies, 11(2):262-282.
The original publication is available at http://www.litnet.co.za
Keywords
Identity, Identification (Religion)
Citation
Lategan, B. 2014. "Ek is ..." : oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit. LitNet Akademies, 11(2):262-282.