A conceptual analysis of transformation at three South African universities in relation to the national plan for higher education

Date
2004-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This dissertation explores the notion of (higher) education transformation in relation to logically necessary conditions which guide the concept. These logically necessary conditions (constitutive meanings) include: equity and redress, critical inquiry, communicative praxis, and citizenship. I explore how instances of these logically necessary conditions manifest in institutional plans at the universities of Cape Town, Stellenbosch, and the Western Cape. My contention is that these institutional plans seem to be tilted towards the exclusive implementation of performance indicator measures which might undermine deep educational transformation. In turn, deep educational transformation requires that logically necessary conditions be framed according to an African philosophy of educational transformation. KEYWORDS: Higher education, education policy, transformation, conceptual analysis, logically necessary conditions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie proefskrif word die konsep (hoër) onderwystransformasie ondersoek soos dit logies in verhouding staan tot die voorwaardes wat die konsep rig. Hierdie logiesnoodsaaklike voorwaardes (konstitusionele betekenisse) sluit in: gelykheid en regstelling; kritiese ondersoek; kommunikatiewe praksis en burgerskap. Ek stelondersoek in oorlhoe voorbeelde van hierdie logiese-noodsaaklike voorwaardes in die institusionele planne van die universiteite Kaapstad, Stellenbosch en Wes-Kaapland manifesteer. Volgens my lyk dit asof hierdie institusionele planne neig na die eksklusiewe implementering van maatreëls wat optrede aandui wat in-diepte opvoedkundige transformasie mag ondermyn. Aan die ander kant vereis in-diepte opvoedkundige transformasie dat logies-noodsaaklike voorwaardes binne 'n Afrika filosofie van opvoedkundige transformasie vertolk moet word. SLEUTELBEGRIPPE: Hoër onderwys, opvoedkundige beleid, transformasie, konseptuele analise, logies-noodsaaklike voorwaardes.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Education and state -- South Africa -- Western Cape, Educational change -- South Africa -- Western Cape. -- Evaluation, Education, Higher -- South Africa -- Western Cape. -- Evaluation, Education, Higher -- South Africa -- Western cape -- Aims and objectives, Universities and colleges -- South Africa -- Western Cape. -- Aims and objectives, Dissertations -- Education, Conceptual analysis, Educational transformation
Citation