An exploration of the barriers (socio-cultural) to successful implementation of PMTCT in Eastern Cape

dc.contributor.advisorDu Toit, J. B.en_ZA
dc.contributor.authorMarutle, Lillian Dipuoen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Science. Dept. of Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:20Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:20Z
dc.date.issued2005-04
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This research provides some insight into some of the socio-cultural barriers hindering the implementation of MTCT programmes in Eastern Cape. In most parts of the world today, HIV infection is increasing faster among women more than men. The resulting infection of women is that many babies born to HIV mother become automatically infected. Mother-to-Child transmission (MTCT) of HIV is most significant source of HIV infection in children. Of the estimated 36 million people living with HIV/AIDS, 1.4 million are children (UNAIDS, 2002). The devastating effect of MTCT, prompted the South African government to initiate an urgent programme. In 2000, the SA government set up 18 pilot sites, including 2 sites in Eastern-Cape; the East London Complex, to curb children HIV infection. However, four years after the inception of the programme its success still depends largely on many factors, one of which is the socio-cultural barrier. This research therefore set out to explore some aspect of these socio-cultural barriers that is hindering the PMTCT programme in Eastern Cape. The research report consists of five chapters. Chapter 1. Deals with the introduction into the topic. Chapter 2. Summarises the literature on PMTCT associated with the research, as well as risk factors associated with PMTCT and possible interventions that were identified in various literature that attempts to reduce MTCT. Chapter 3. Focus on the research methodology. It explains the study design, the research aim and objectives, the study population and data analysis resulting from the research. Chapter 4. The results of the research findings is discussed in-dept in this chapter. An overarching theme of high level of societal stigma emerged as the key socio-cultural barrier. Chapter 5. This chapter discusses the identified socio-cultural barrier as well as possible recommendations as to how to address some of these barriers and also suggestion for further research.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing bied ‘n mate van insig tot sommige van die sosiokulturele beperkinge wat die implementering van sogenaamde MTCT-programme in die Ooskaap kortwiek. In die meeste wêrelddele styg die voorkoms van die HIV-virus onder vroue tans vinniger as onder mans. Die resultaat daarvan is dat die babas van geïnfekteerde vroue outomaties ook geïnfekteer word. Moeder-tot-kind-oordrag MTKO (Mother-to-child transmission –MTCT) van MIV is die hoofsaaklike bron van infeksie in kinders. Van die geskatte 36 miljoen mense wat tans met MIV/VIGS lewe, is 1, 4 miljoen kinders (UNAIDS, 2002). Die vernietigende effek van MTKO het die Suidafrikaanse regering daartoe genoop om ‘n dringende program van stapel te stuur. Gedurende die jaar 2000, het die SA regering beslag gegee aan 18 loodsterreine, waarvan 2 in die Ooskaap-Oos-Londen-kompleks, om MIV-infeksies onder kinders te begin beperk. Vier jaar na die aanvang van die program, egter, is die sukses daarvan steeds afhanklik van ‘n veeltal faktore, een waarvan die sosio-kulturele grens is. Om hierdie rede was hierdie navorsing daarop ingestel om sommige aspekte van hierdie sosio-kulturele grense wat die VMTKO-programme (Voorkomig van MTKO) in die Ooskaap bemoeilik, van nader te ondersoek. Die navorsingsverslag bestaan uit vyf hoofstukke. Hoofstuk 1. Handel oor die inleiding tot die onderwerp. Hoofstuk 2. Som die bestaande literatuur oor VMTKO op sover dit op die navorsing van toepassing is; insluitende risikofaktore wat met VMTKO geassosieer word asook moontlike intervensies met die oog op pogings om MTKO te verlaag, soos geïdentifiseer in verskeie bronne in die literatuur. Hoofstuk 3. Fokus op die navorsings metodologie. Dit verduidelik die ontwerpbeginsels van die studie, die navorsingsdoelstellings en oogmerke, die teikengroep van die studie en die data-analise voortspruitend uit die navorsing. Hoofstuk 4. Die navorsingsresultate word hierin in diepte bespreek. ‘n Oorheersende tema van stigma binne gemeenskapsverband tree as sentrale sosiokulturele grens na vore. Hoofstuk 5. Die geïdentifiseerde sosiokulturele grense word bespreek en moontlike aanbevelings gemaak ten opsigte van hoe sulke grense aangespreek kan word, asook voorstelle vir verdere navorsing.af_ZA
dc.format.extent79 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50264
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectHIV-positive women -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectHIV infections -- Transmission -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectAIDS (Disease) in pregnancy -- Transmission -- Preventionen_ZA
dc.subjectAIDS (Disease) in infants -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.titleAn exploration of the barriers (socio-cultural) to successful implementation of PMTCT in Eastern Capeen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
marutle_exploration_2005.pdf
Size:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: