Real-time cloud-based stochastic scheduling incorporating mobile clients and a sensor network

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Scheduling within manufacturing environments is often complicated due to the complex, dynamic and stochastic characteristics such environments exhibit. These characteristics pose problems for off-line scheduling techniques as schedules, initially determined to be acceptable, may degrade or even become infeasible as the state of the system changes. On-line techniques attempt to address this challenge by performing scheduling concurrently with the manufacturing system. By reacting to system disturbances in real-time, on-line schedulers are capable of producing better schedules, or schedule control laws, when compared to off-line techniques. This study proposes a software architecture for a simulation-based reactive scheduling system. The architecture addresses what the main components of a reactive scheduler are and how they are related. Furthermore, it describes each of the components from multiple viewpoints, i.e., logical, process, development, and deployment|predominantly using the unified modelling language. The design decisions used to arrive at architecture qualities such as scalability, modularity, and interoperability are also discussed. Particular attention is given to defining a service contract between the back-end of a reactive scheduling system and data capture and decision support devices located on the shop floor. The proposed architecture is applied through the construction of a simulationbased reactive scheduling system, capable of reacting to real-time disturbances. The base of the system is a simulation model of a pressure gauge assembly operation. Interaction with the simulation model is done through a scheduling application server. The system also comprises of a sensor network prototype, used as means of tracking the movement of work-in-process through the assembly operation; and a mobile client, used to communicate decision support data back to the shop floor. The scheduling application server is deployed to the cloud and is exposed as a Web service for shop floor devices to consume. An experiment that compares the effect of rescheduling using dispatching rules on the system over time is performed. It is shown that as the system state progresses, the recommended dispatching rule may change, and therefore, by embedding the associated control law into the shop floor, would result in an improvement of the manufacturing objective. This experiment illustrates the value of reactive scheduling in the presence of real-time events.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Skedulering in vervaardigingsomgewings is dikwels moeilik weens die komplekse, dinamiese en stogastiese eienskappe daarvan. Hierdie eienskappe veroorsaak probleme vir aflyn-skeduleringtegnieke omdat skedules wat aanvanklik aanvaarbaar was mag versleg en selfs onaanvaarbaar raak soos wat die stelsel se toestand verander. Aanlyntegnieke poog om hierdie uitdaging die hoof te bied deur skedulering samelopend met die vervaardigingstelsel te doen. Deur in reële tyd op stelselversteurings te reageer kan aanlynskeduleerders beter skedules en reëls ontwikkel in vergelyking met aflyn-tegnieke. Hierdie studie stel die sagteware-argitektuur voor vir 'n simulasie-gebaseerde reaktiewe skeduleringstelsel. Die argitektuur identifiseer die hoofkomponente en die verwantskappe 'n reaktiewe skeduleerder. Dit beskryf elke komponent verder vanuit verskillende oogpunte, nl. die logiese-, proses-, ontwikkeling- en ontplooiingoogpunt. Hiervoor word die verenigde modelleringmetode gebruik. Die ontwerpbesluite om by argitekturele kwaliteite soos skaleerbaarheid, modulariteit en interfunksionaliteit uit te kom, word ook bespreek. Spesifieke aandag word gegee aan die definisie van 'n dienskontrak tussen die agterkant van 'n reaktiewe skeduleringstelsel en datavaslegging en besluitsteuntoerusting op die fabrieksvloer. Die voorgestelde argitektuur word toegepas deur die opstelling van 'n simulasiegebaseerde reaktiewe skeduleringstelsel wat in staat is om in reële tyd te reageer op versteurings. Die kern van die stelsel is 'n simulasiemodel van 'n drukmetermonteerproses. Interaksie met die simulasiemodel word bewerkstellig deur 'n skedulering-toepassingbediener. Die stelsel bevat ook 'n prototipe 'n sensornetwerk wat gebruik word vir die naspoor van werk-in-proses deur die monteeraanleg en 'n mobiele kliënt wat gebruik word om besluitsteundata aan die fabrieksvloer te kommunikeer. Die skedulering-toepassingbediener is in die elektroniese wolk ontplooi en word aan fabrieksvloertoestelle as n webdiens ontbloot. 'n Eksperiment wat die effek van herskedulering met sekere reëls op die stelsel oor tyd ondersoek, is uitgevoer. Dit word getoon dat soos wat die stelseltoestand ontvou, die aanbevole skeduleringreël kan verander, en deur sulke sulke reëls op die fabrieksvloer in te sluit kan die vervaardigingsdoelwit verbeter word. Hierdie eksperiment illustreer die waarde van reaktiewe skedulering in die teenwoordigheid van reële-tyd gebeure.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Stochastic scheduling, Sensor network, Real-time, UCTD
Citation