Collaborative governance, social capital, and drought: a case study of Graaff-Reinet

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the Eastern Cape Province lies the small, historical town of Graaff-Reinet: a resource-dependent community that has been experiencing the negative effects of a drought since 2015. Local disaster response has come predominantly from within the community in the form of forum developments and collective action, all made possible using the resource of existing networks between groups, individuals, and forums. This thesis examines the relationship between this resource (known as social capital), collective action and disaster resilience in small towns in order to better understand how social capital can be used in sustainable disaster management of recurring, slow-onset disasters. The paper makes use of an evaluation design method as complex issues with fundamental contextual elements are examined, gathering qualitative data in the form of snowball interviews with key community and forum leaders involved in relevant collective action and forum developments. A diagram model of the links between community forums and public entities was designed to show where examples of bridging, bonding, and linking social capital take place, followed by a discussion of which examples of collective action were effective and how they made use of these connections. The results show that in the event of a disaster where the livelihoods of a community are impacted, civil society can make use of existing trust, networks, and norms to manage these impacts, despite existing in a heterogeneous community. Additionally, the forums and groups founded responding to such events can be used to improve the long-term socio-economic standing of these communities.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die Oos-Kaap lê die klein, historiese dorpie Graaff-Reinet: ‘n hulpbronafhanklike gemeenskap wat sedert 2015 die negatiewe gevolge van ‘n droogte ervaar. Plaaslike rampreaksie het oorwegend van binne die gemeenskap gekom in die vorm van forumontwikkeling en kollektiewe optrede, alles moontlik gemaak deur die hulpbron van bestaande netwerke tussen groepe, individue en forums te gebruik. Hierdie referaat ondersoek die verband tussen hierdie hulpbron (bekend as sosiale kapitaal), kollektiewe optrede en rampweerbaarheid in klein dorpies om beter te verstaan hoe sosiale kapitaal in volhoubare rampbestuur van herhalende, stadigaanvangende rampe gebruik kan word. Die referaat maak gebruik van ‘n evalueringsontwerpmetode, aangesien komplekse kwessies met fundamentele kontekstuele elemente ondersoek word, en kwalitatiewe data in die vorm van sneeubalonderhoude versamel word met sleutelgemeenskap- en forumleiers wat betrokke is by relevante kollektiewe aksie en forum ontwikkelings. ‘n Diagrammodel van die skakels tussen gemeenskapsforums en openbare entiteite is gebruik om te wys waar voorbeelde van oorbrugging, binding, en koppeling van sosiale kapitaal plaasgevind, gevolg deur ‘n bespreking van watter voorbeelde van kollektiewe optrede effektief was en hoe hulle van hierdie verbindings gebruik maak het. Die resultate toon dat in die geval van ‘n ramp waar die lewensbestaan van ‘n gemeenskap beïnvloed word, die burgerlike samelewing gebruik kan maak van bestaande vertroue, netwerke, en norme om hierdie impakte te bestuur, ten spyte van die bestaan in ‘n heterogene gemeenskap. Boonop kan die forum en groepe wat op sulke gebeure gestig is, gebruik word om die langtermyn sosio-ekonomiese status van hierdie gemeenskappe te verbeter.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation