Growth-based computer aided design strategies for multimode waveguide design with the aid of functional blocks

Date
2001-12
Authors
Vale, Christopher A. W.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A new technique for the design of multimode devices in overmoded waveguide is presented. The technique applies the principle of growth-based design and uses a conceptual functional block representation of the design structure to provide necessary flexibility to the design algorithms. Two growth based design strategies are proposed and evaluated. The first uses a generalized synthesis-oriented scanning technique, and the second uses an evolutionary strategy. The techniques provide reliable solutions to a variety of multimode design problems. In order to facilitate sufficiently fast numerical analysis, novel enhancements of the mode matching technique are developed and the use of surrogate models is investigated. In addition, to allow physical evaluation of the finished devices, original techniques of measuring multimode devices are formulated and utilised. Two practical problems are used to evaluate the performance of the design procedures. The first is the design of overmoded waveguide chokes for microwave heating facilities, and the second is the design of multimode horns for antenna and spatial power combining applications. Various examples of each type of problem are presented with measurements of manufactured solutions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: ’n Nuwe tegniek vir die ontwerp van multimodusstelsels binne multimodus golfleier word voorgestel. Die tegniek maak gebruik van die beginsel van groei-georienteerde ontwerp en ontgin ’n konsepsuele funksionele module-voorstelling van die ontwerpstruktuur om die nodige buigsaamheid aan die ontwerpsalgoritmes te verleen. Twee groei-georienteerde ontwerpstrategiee word aangebied en geevalueer. Die eerste is gebasseer op ’n veralgemeende sintese-georienteerde skandeertegniek, en die tweede maak gebruik van ’n evolusie-strategie. Die tegniek verskaf betroubare oplossings vir ’n verskeidenheid van multimodusontwerpsprobleme. Ten einde ’n numeriese analise-tegniek daar te stel wat vinnig genoeg is, word oorspronklike verbeterings van die modal-pas metode ontwikkel en surrogaatmodelle is ook ondersoek. Verder, vir fisiese evaluasie, word oorspronklike meettegnieke vir multimodusstelsels geformuleer en gebruik. Twee praktiese probleme word gebruik om die ontwerpprosedures te evalueer. Die eerste is die ontwerp van multimodus golfleierdrywingsdempers vir mikrogolfverhitting, en die tweede is die ontwerp van multimodus horings vir antenna- en ruimtelike drywingskombineerdertoepasings. Verskeie voorbeelde van elke tipe probleem word gegee met metings van gei'mplementeerde oplossings.
Description
Thesis (PhD) -- Stellenbosch University, 2001.
Some digitised pages may appear illegible due to the condition of the original hard copy.
Keywords
Wave guides, Antennas (Electronics), Dissertations -- Electronic engineering, Overmoded waveguide, Mode-matching, Multimode horns
Citation