Empowerment of small and medium enterprises through the defence-related industry programme

dc.contributor.advisorKinghorn, J.en_ZA
dc.contributor.authorMampye, P. Jimen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Information Science.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:27Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:27Z
dc.date.issued2003-03
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2003.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The defence industry was established for the purpose of providing the then South African Defence Force (SADF) with armaments before. The SADF was there to serve the government of the day. Since then, the South African National Defence Force (SANDF) has been established to fulfil the same as the SADF, but is much more credible and representative. Thus there has been both continuity and renewal. The idea of public policy presupposes that there is a sphere that is not private or purely individual, but is held in common. The public comprises that dimension of human activity that is regarded as requiring government or social regulation or intervention or at least common action. This related to the defence-related industries too, which require government intervention in ensuring that small and medium enterprises (SMEs) get involved in the defence industry in general. Public policy is really about defining what counts as public,who provides, who pays, and whom to pay. The modem meaning of 'policy' is that of a course of action or plan, a set of political purposes - as opposed to 'administration'. Policy is seen as rational, a manifestation of considered judgement. A policy is an attempt to define and structure a rational basis for action or inaction. Policy involves deliberate behaviour to pursue certain objectives. The distinction between action and inaction properly emphasises that policies can initiate change or resist change. Policy is intended to affect all or selected points of the external and internal environment of the political system. Policy consists of a series of actions and decisions. The policy needed by the defence-related industry in one that will allow the inflow of entrepreneurs with education to help them learn from the experienced engineers within the industry. The individual drive and interest will be the driving force for success as defined and understood by the free market economy without unnecessary government interference. The development of SMEs in the defence-related industry is part of the renewal of the defence industry. The manufacturing can be left to small firms requiring less capital and sophisticated machines and processes.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die verdedigingsnywerheid is tot stand gebring om die destydse Suid-AfrikaanseWeermag (SAW) van krygstuig te voorsien. Die SAWwas daar om die regering van die dag te dien. Sedert die demokratiese verkiesing in 1994 is dit nou die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW), wat, alhoewel dit dieselfde funksie as die SAW vervul, meer geloofwaardig en meer verteenwoordigend is. Daar was dus kontinuïteit sowel as vernuwing. Die konsep van openbare beleid veronderstel 'n sfeer of terrein van lewe wat nie privaat of alleenlik individueel is nie, maar eerder gemeenskaplik Die openbare terrein is daardie dimensie van menslike aktiwiteit waarvoor staats- of sosiale regulering of intervensie nodig IS, of ten minste gemeenskaplike aksie. Dit het ook betrekking op die verdedigingsnywerheid, waar staatsintervensienodig is om te verseker dat klein en medium ondernemings by die verdedigingsnywerheidin die algemeen betrokke raak. Die doel met openbare beleid is eintlik om te bepaal wat openbaar is, wie verskaf, wie betaal, en wie betaal moet word. Die konsep van ''beleidbepaling'' is om bewustelik 'n keuse te maak tussen twee hoofalternatiewe vir loodsgemeenskappe. Die moderne betekenis van die begrip ''beleid'' behels 'n rigting of aksie of plan, 'n stel politiese oogmerke - in teenstelling met "administrasie". Beleid word gesien as rasioneel, 'n manifestasie van weloorwoë oordeel. Dit is byvoorbeeld ondenkbaar dat politici sou toegee dat hulle nie 'n beleid insake X het nie. Beleid is 'n poging om 'n rasionele grondslag vir aksie te bepaal en te struktureer. Namate 'n staat sy wetgewingsprosedures verander, so behels die funksies van ''beleid'' die skep van 'n aanneemlike storie, wat die skrywer se doel verseker en waarin beleid 'n rolspeler is. Die betekenis het betekenis. Die term ''beleid'' word gebruik om aan te toon dat daar 'n behoefte is om uit te klaar watter sosiale doelstellings gedien word deur die toedien (ook self-toedien) van wetenskaplike energie. Met ander woorde, die klem val spesifiek op die beleidwetenskap van demokrasie, waar realisering van menswaardigheid, in teorie en in praktyk, die uiteindelike doelwit is.af_ZA
dc.format.extent82 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53406
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSouth Africa. -- National Defence Forceen_ZA
dc.subjectWeapons industry -- South Africa -- Historyen_ZA
dc.subjectDefense industries -- South Africaen_ZA
dc.subjectPolitical planningen_ZA
dc.subjectSmall business -- South Africaen_ZA
dc.subjectEntrepreneurship -- South Africaen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Military policyen_ZA
dc.subjectEconomic empowermenten_ZA
dc.titleEmpowerment of small and medium enterprises through the defence-related industry programmeen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mampye_empowerment_2003.pdf
Size:
19.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: