Sport-specific psychological skills : a comparison between professional and social basketball players in South Africa

Date
2000-12
Authors
Thompson, Glyde Edward
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the present study the psychological skills of professional and social basketball players were compared. A literature review has highlighted the need for domain specific and sport specific psychological skills research, from countries outside the United States of America. The Athletic Coping Skills Inventory-28 (ACSI-28) was administered to professional (n=60) and social (n=67) basketball players. The ACSI-28 is a multidimensional scale that measures seven specific psychological skills and also yields a global psychological skills score. The results showed that professional basketball players rated their global psychological skills significantly higher than social basketball players. The results also showed that the professional basketball players scored significantly higher on five of the seven specific psychological skills namely: coping with adversity, peaking under pressure, goal setting, concentration and self-confidence. Cross-cultural differences were found between South African and Greek basketball players. The assumption that psychological skills is domain specific was not verified as baseball and basketball players from different countries showed remarkably similar ACSI-28 profiles. The results can be used to develop a psychological skills training programme which is relevant for elite and pre-elite basketball players in South Africa.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sielkundige vaardighede van professionele- en sosiale basketbalspelers is in die huidige studie onderling vergelyk. 'n Literatuurstudie het die behoefte aan domeinspesifieke, sowel as sport-spesifieke sielkundige-vaardigheidsnavorsing beklemtoom, veral vir lande buite die Verenigde State van Amerika. Die Athletic Coping Skills Inventory-28 (ACSI-28) is toegepas op professionele (n=60) en sosiale (n=67) basketbalspelers. Die ACSI-28 is 'n multidimensionele skaal wat sewe spesifiek sielkundige vaardighede meet. Hierdie vaardighede kan gekombineer word om 'n globale sielkundige vaardigheidstelling te kry. Volgens die resultate het die professionele basketbalspelers hul globale sielkundige vaardighede beduidend hoër as sosiale basketbalspelers geëvalueer. Die professionele basketbalspelers het hoër tellings as sosiale basketbalspelers behaal op vyf van die sewe spesifiek sielkundige vaardighede naamlik: hantering van terugslae, prestasie onder druk, doelwitstelling, konsentrasie vermoë en self vertroue. Kruis-kulturele verskille is gevind tussen Suid-Afrikaanse en Griekse basketbalspelers. Die aanname, dat sielkundige vaardighede domein-spesifiek is, is nie ondersteun nie, aangesien bofbal en basketbalspelers van verskillende lande ooreenstemmende ACSI-28 profiele getoon het. Die resultate kan aangewend word om 'n sielkundige vaardigheidsopleidingsprogram te ontwikkel wat relevant vir elite and preelite basketbalspelers in Suid Afrika is.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Basketball -- Psychological aspects, Sports -- Psychological aspects, Dissertations -- Psychology
Citation