The role of capacity-sharing in South African water policy

dc.contributor.advisorVink, N.
dc.contributor.authorDe Lange, Willem Johannes
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Dept. of Agricultural Economics.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:19Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:19Z
dc.date.issued2002-12
dc.descriptionThesis (MSc)--Stellenbosch University, 2002.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: A vast literature on the incompatibility of socio-economic development and environmental conservation (also referred to as sustainable development) has developed over the past few years. This study takes on the form of a critical, problemdriven discussion and evaluation of the applicability and viability of the concept of capacity-sharing to the current South African water management regime. Within the study, the complexities involved in the shift from a supply- to demandoriented management strategy are examined in depth. This transition in strategy proves to be problematic for water policy makers and managers because of past management regimes and structures, measurement related problems, incorrect or insufficient definition of criteria needed for demand-oriented approaches and the emotional complexities regarding water use. Developments in water policy are currently at a point where problems are experienced regarding the practical implementation of proposed water demand-oriented policy. The concept of capacity-sharing is explained and discussed in detail, leading to the identification of the applicability to three of the most important problems (basic contradiction within the 1998 National Water Act, initial allocation for market adoption and equity within the market) faced within the transition towards a demand-oriented approach. This study found that the concept of capacity-sharing does hold applicability in addressing the above-mentioned three problems towards the transition to a demand-side management approach. Capacity-sharing, therefore, should be part of this timely transition and the state should make use of the advantages of this concept. To support this view, seven studies are proposed for further research to address the problems as mentioned in section 5.2 of the thesis.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Uitgebreide literatuur aangaande die onversoenbaarheid van sosio-ekonomiese ontwikkeling en omgewingsbewaring (ook volhoubare ontwikkeling genoem) het oor die afgelope paar jaar ontwikkel. Hierdie studie neem die vorm van 'n kritiese, probleemgedrewe bespreking ten opsigte van die toepasbaarheid en relevansie van die konsep van kapasiteitsdeling binne die orde van huidige Suid Afrikaanse waterbestuur, aan. Die vele aspekte van die klemverskuiwing van 'n aanbod- na 'n vraag-georiënteerde waterbestuur-strategie, word ook beklemtoon. Hierdie oorgang is problematies vir waterbeleid-formuleerders en bestuurders as gevolg van vorige waterbestuur-ordes en strukture, meetbaarheid georiënteerde probleme, foutiewe of onvoldoende definieering van watergebruik-regte en die emosionele kompleksiteite van water. Tans, word probleme rakende die praktiese implementering van voorgestelde vraag-georienteerde waterbeleid ervaar. Die konsep van kapasiteitsdeling word in detail verduidelik en bespreek waarvandaan die toepasbaarheid op drie van die belangrikste probleme (basiese kontradiksie binne die 1998 Nasionale Waterwet, aanvanklike verdeling van water gebruik regte vir opname binne die mark en die kwessie van regverdigheid binne die mark) vir die oorgang na 'n vraaggeoriënteerde strategie geïdentifiseer word. Die studie het bevind dat die konsep van kapasiteitsdeling wel relevansie ten opsigte van die bogenoemde drie probleme tydens die oorgang na 'n vraag-georiënteerde strategie, inhou. Kapasiteitsdeling behoort dus deel te vorm van die oorgangsfase na 'n vraag-georiënteerde water bestuur strategie en die staat behoort gebruik te maak van die konsep se voordele. Ter ondersteuning hiervan word sewe studies voorgestel vir verdere navorsing ten opsigte van die probleme soos geïdentifiseer in afdeling 5.2 van die tesis.af_ZA
dc.format.extent114 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53157
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectWater-supply -- South Africaen_ZA
dc.subjectWater-supply -- South Africa -- Managementen_ZA
dc.subjectWater-supply -- Government policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectWater rights -- South Africaen_ZA
dc.subjectWater resources development -- South Africaen_ZA
dc.subjectWater conservation -- South Africaen_ZA
dc.subjectWater consumption -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Agricultural economicsen_ZA
dc.subjectTheses -- Agricultural economicsen_ZA
dc.titleThe role of capacity-sharing in South African water policyen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
delange_role_2002.pdf
Size:
32.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: