Die ondersoek van die Ceres geforseerde narratiewe met die doel om drie woordelose storieboeke te publiseer.

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Storytelling connects the past to the present. Since the fall of the apartheid regime in South Africa, there has always been a strive towards restoring the injustices of the past. Generations before us often refer to lived experiences in their youth and adulthood and the struggles they faced in an era unknown to the youth of today. Even though there are many stories about forced removals in South Africa there are not as many about smaller towns and the effect it had on their communities. This research project focuses on the forced removals in Ceres in the 1900s through the gathering of stories from its community. These stories were illustrated into three wordless picture books that bring light and knowledge to the suffering families went through during the forced removals and life thereafter. This study aimed to provide new knowledge, more insight and in some way restore justice to families that went through the suffering of the forced removals by having their and the community’s stories heard. Theoretical perspectives of social justice, inclusion and exclusion, social belonging and narratology was used as guiding theories to this study. The research design was in the form of a case study. Qualitative data collection methods were used to conduct research. Sampling consisted out of interviews with nine participants of the Ceres community and some that lived through the events of the Ceres forced removals in the 1900s.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Storie vertelling bind die verlede met die hede. Sedert die apartheidsjare tot en met vandag was daar altyd gepoog om sosiale geregtigheid te bereik. Geslagte voor vandag se generasie verwys dikwels na die struwelinge wat hul moes deurmaak as jeug en volwassenes van daardie era. Alhoewel daar baie vertellings is oor geforseerde verskuiwings uit Suid-Afrika gedurende die apartheidsjare, was daar nie veel opgeteken spesifiek oor kleiner dorpies nie. ʼn Diepgaande ondersoek oor die geforseerde verskuiwings wat in Ceres plaasgevind het in die 1900s word hier nagevors deur middel van die versameling van stories. Hierdie stories is in drie woordelose storieboeke vasgele en geillustreer wat kennis en insig bring oor wat families moes deurmaak gedurende die geforseerde verskuiwings. Hierdie studie is gedoen om ʼn bydra te lewer tot nuwe kennis en te poog om sosiale geregtigheid te bring aan families wat ontwrigtende situasies moes deurmaak as gevolg van die verskuiwings, en die huidige impak daarvan op hul lewe en toekoms. Teoretiese perspektiewe van sosiale geregtigheid, insluiting en uitsluiting, sosiale behoort en narratologie is gebruik as ʼn lens om die navorsing te rig. Die navorsingsontwerp is in die vorm van ʼn gevallestudie. Die datainsamelingstegniek wat gebruik is, is kwalitatief. Die steekproefneming het bestaan uit onderhoude gevoer met nege lede van die Ceres gemeenskap wat die gebeure van die geforseerde verskuiwing van die 1900s meegemaak het.
Description
Thesis MA (VA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Narrative inquiry (Research method), Apartheid -- South Africa, South Africa -- Politics and government -- 1994-, Storytelling -- Sociological aspects, Belonging (Social psychology), Forced migration -- South Africa -- Ceres, Stories without words, Qualitative research, Knowledge and learning, Community development -- South Africa -- Ceres, UCTD
Citation