The antioxidant activity of South African wines in different test systems as affected by cultivar and ageing

Date
2002-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Phenolic compounds in wine, due to their antioxidant activity, are reportedly responsible for the health-promoting properties of wines. The effect of cultivar and in-bottle ageing on the antioxidant activity of South African wines in different types of antioxidant assays was, therefore, investigated. The antioxidant activity of commercial South African red (Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet, Pinotage, Shiraz, Merlot) and white (Sauvignon blanc, Chenin blanc, Chardonnay, Colombard) cultivar wines was compared using the 2,2’-azino-di-(3-ethylbenzothialozine-sulphonic acid) radical cation (ABTS·+) scavenging, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH·) scavenging and microsomal lipid peroxidation (MLP) assays. The red wines was more effective than the white wines on an “as-is” and an equal total phenol content. The total antioxidant activity (TAAABTS and TAADPPH) of Ruby Cabernet was the lowest of the red wines, but the antioxidant potency (APABTS and APDPPH) of red wine phenolic fractions did not differ (P ³ 0.05). Ruby Cabernet and Pinotage were the least effective inhibitors of MLP, while Merlot was the most effective of the red wines. Pinotage phenolic fractions had lower (P < 0.05) APMLP than that of other red wines. Of the white wines, Chardonnay and Chenin blanc had the highest and lowest effectivity respectively according to all antioxidant parameters. Ascorbic acid present in some wines increased and decreased their TAA and % MLP inhibition respectively. TAA and % MLP inhibition correlated well (r ³ 0.7, P < 0.001) with total phenol content of red and white wines, as well as with flavanol content of red wines and tartaric acid ester content of white wines. The % MLP inhibition also correlated well with flavanol content of white wines. No correlation (P > 0.01) was obtained between TAA or % MLP inhibition and monomeric anthocyanin content of red wines. In the deoxyribose assay, red wines were more pro-oxidant and exhibited lower hydroxyl radical scavenging and metal chelating abilities than white wines. The effect of in-bottle ageing on antioxidant activity of wines was determined using the ABTS·+ and DPPH· scavenging assays. The TAA and total phenol content of experimental red (Pinotage and Cabernet Sauvignon)and white (Chardonnay and Chenin blanc) cultivar wines, decreased (P < 0.05) during 12 months of storage at 0, 15 and 30 ºC. The TAAABTS of Cabernet Sauvignon and Chardonnay, stored at 30 ºC were lower (P < 0.05) than at 0 ºC. The APABTS and APDPPH of most wines also decreased during storage. The monomeric anthocyanin content of red wines decreased (P < 0.05) rapidly at 15 and 30 ºC. The flavanol content of wines (except Chenin blanc) increased during the first 9 months, decreasing again after 12 months, while minor changes in the flavonol and tartaric acid ester content of both red and white wines were observed. The TAAABTS exhibited a good correlation (r ³ 0.7, P < 0.001) with total phenol content of red and white wines, as well as with flavonol and tartaric acid ester content of red and white wines and flavanol content of white wines. The monomeric anthocyanin content of red wines correlated (r = 0.50, P < 0.001) weakly with TAAABTS. The decrease in the TAAABTS of wines could thus be mainly attributed to a decrease in their total phenol content.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die antioksidant aktiwiteit van fenoliese komponente in wyn is waarskynlik verantwoordelik vir die gesondheidsvoordele daarvan. Die studie het dus gepoog om effek van kultivar en veroudering na bottelering op die antioksidant aktiwiteit van Suid-Afrikaanse wyne te ondersoek. Die antioksidant aktiwiteit van kommersiële Suid-Afrikaanse rooi (Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet, Pinotage, Shiraz, Merlot) en wit (Sauvignon blanc, Chenin blanc, Chardonnay, Colombard) kultivarwyne is vergelyk deur middel van die 2,2’-azino-di-(3-etielbensotialosien-sulfoon suur)-radikaal katioon (ABTS·+) vernietigingstoets, 2,2-difeniel-1-pikrielhidrasielradikaal (DPPH·) vernietigingstoets en mikrosomale lipiedperoksidasietoets (MLP). Die antioksidant aktiwiteit en die antioksidant kragtigheid (AK) van die rooiwyne was beter as dié van witwyne in al drie antioksidant toetse. Die totale antioksidant aktiwiteit (TAAABTS en TAADPPH) van Ruby Cabernet was die laagste van die rooiwyne, terwyl die AKABTS en AKDPPH van rooiwyn fenoliese fraksies nie van mekaar verskil (P ³ 0.05) het nie. Van die rooiwyne, het Ruby Cabernet en Pinotage die laagste en Merlot die hoogste effektiwiteit in die MLP toets getoon. Die AKMLP van Pinotage se fenoliese fraksies was die laagste van die rooiwyne. Die witwyne, Chardonnay en Chenin blanc, het onderskeidelik die beste en swakste antioksidant aktiwiteit en AK van die witwyne getoon in al drie antioksidant toetse. Askorbiensuur wat in sommige witwyne voorgekom het, het die TAA van hierdie wyne verhoog, maar hul % MLP inhibisie verlaag. Die TAA en % MLP inhibisie het goed gekorreleer (r ³ 0.7, P < 0.001) met die totale fenolinhoud van rooi- en witwyne, asook die flavanolinhoud van rooiwyne en die wynsteensuur-esterinhoud van witwyne. Die % MLP inhibisie het ook goed gekorreleer met die flavanolinhoud van witwyne. Geen korrelasie (P > 0.1) is waargeneem tussen antioksidant aktiwiteit van rooiwyne en hul monomeriese antosianien-inhoud. Rooiwyn was meer pro-oksidatief in die deoksieribose toets as witwyne, maar was die swakste hidroksieradikaalvernietigers en metaalcheleerders.Die effek van veroudering na bottelering op die antioksidant aktiwiteit van wyne soos bepaal met die ABTS·+ en DPPH· vernietigingstoetse, is ondersoek. Die TAA en die totale fenolinhoud van eksperimentele rooi- (Pinotage en Cabernet Sauvignon) en witwyne (Chardonnay en Chenin blanc) het afgeneem (P < 0.05) tydens opberging na bottelering by 0, 15 en 30 ºC oor 12 maande. Opberging by 30 ºC het ‘n groter vermindering (P < 0.05) in die TAAABTS waarde vir Cabernet Sauvignon en Chardonnay veroorsaak as by 0 ºC. Die meeste wyne se APABTS en APDPPH waardes het ook verminder (P < 0.05) na 12 maande. Drastiese vermindering (P < 0.05) in die monomeriese antosianieninhoud van rooiwyne is opgemerk tydens opberging by 15 en 30 ºC. Tydens die eerste 9 maande se opberging het die flavanolinhoud van wyne toegeneem (P < 0.05) en daarna afgeneem (P < 0.05) tot by 12 maande, terwyl flavonol- en wynsteensuuresterinhoud van beide rooi- en witwyne min verandering ondergaan het. Die totale fenolinhoud van rooi- en witwyne, asook die flavonol en wynsteensuur-esterinhoud van rooi-en witwyne en die flavanolinhoud van witwyne, het goed gekorreleer (r ³ 0.7, P < 0.001) met die TAAABTS. In teenstelling met die resultate vir kommersiële kultivarwyne, was die TAAABTS van rooiwyne swak gekorreleer (r = 0.5, P < 0.001) met hul monomeriese antosianieninhoud. Die afname in TAAABTS van wyne tydens veroudering kon dus meestal toegeskryf word aan die afname in hul totale fenolinhoud.
Description
Thesis (M. Sc.Voedselwet.)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Wine and wine making -- South Africa, Wine and wine making -- Analysis, Phenols -- Health aspects, Antioxidants, Theses -- Food science, Dissertations -- Food science
Citation