The use of visual art for community development with specific reference to Kayamandi, Stellenbosch

Date
2003-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The central theme of this thesis is to establish the use of visual art for community development. This is done within the context of South Africa in Kayamandi, a Black Township near Stellenbosch. This example has been chosen because one of South Africa's major developmental challenges lies in Black Townships, due to the previous government's negligence toward these areas. Since the thesis focuses on a Black Township, the history of Black visual art during the 20th century, under colonial and postcolonial regimes is analysed. Subsequently, the notion of community development and how visual art contributes to development is outlined. The important role that community arts and community arts centres play in the contribution of visual art to community development is also defined. To this end qualitative and quantitative research has been conducted in Kayamandi. Artists, visual art groups and possible community arts centres were identified. By way of the Kayamandi study, it is understood that visual art is an established practice in Kayamandi. Under specified circumstances, visual art practice in Kayamandi does lead to community development. The establishment of a community arts centre could further increase people's use of visual art for community development.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sentrale doel van die tesis is om die gebruik van visuele kuns vir gemeenskapsontwikkeling vas te stel. Dit word vasgestel binne die Suid- Afrikaanse konteks met spesifieke verwysing na Kayamandi, 'n Swart woonbuurt naby Stellenbosch. Dié gemeenskap is gekies omdat Swart woonbuurte een van Suid-Afrika se grootste ontwikkelingsuitdagings vergestalt. Dié uitdaging is die gevolg van nalatigheid van die vorige apartheidsregering ten opsigte van die gebiede. Die geskiedenis van Swart visuele kuns gedurende die 20ste eeu tydens die koloniale en postkoloniale regimes word ondersoek. Gevolglik word gemeenskapsontwikkeling en hoe visuele kuns daartoe bydra uiteengesit en bespreek. Verder word die belangrikheid van gemeenskapskuns en - kunssentrums én hul bydrae tot visuele kuns vir gemeenskapsontwikkeling gedefiniëer. Vir dié doel is kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing in die verband in Kayamandi gedoen. Kunstenaars, visuele kuns groepe en moontlike gemeenskapskunssentrums is ge-identifiseer. Die Kayamandi studie bewys dat visuele kuns 'n gevestigde praktyk in Kayamandi is. In gespesifiseerde omstandighede dra visuele kuns wel tot gemeenskapsontwikkeling in Kayamandi by. Die ontwikkeling van 'n gemeenskapskunssentrum in Kayamandi sal die inwoners se gebruik van visuele kuns vir gemeenskapsontwikkeling vergroot.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Art, African, Decorative arts -- South Africa -- Stellenbosch, Community arts projects -- South Africa -- Stellenbosch, Community development -- South Africa -- Stellenbosch, Dissertations -- Sociology and social anthropology, Theses -- Sociology and social anthropology
Citation