A generic campus grid computing framework for tertiary institutions : the case of the University of Stellenbosch

Date
2005-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Prior to the invention of Personal Computers the scope of research activities was limited by the pre-existing capabilities of problem solving mechanisms. However, with the advent of PCs and inter-networking thereof, the new tools (hardware and software) enabled the scientific community to tackle more complex research challenges and this led to a better understanding of our environment. The development of the Internet also enabled research communities to communicate and share information in real time. However, even the Internet has limitations of its own when it comes to the need of sharing not only information but also massive storage, processing power, huge databases and applications, expensive and delicate scientific instruments, knowledge and expertise. This led to the need for a networking system that includes these above-mentioned services, using the Internet infrastructure, semantic web technologies and pervasive computing devices, which is so called Grid Computing. This research study deals with a Generic Campus Grid Computing framework, which mobilizes the available idle/extra computing resources residing in the faculty-computing centres for use by the e-community on CPU-intensive or Data-intensive jobs. This unused computing capacity could be utilized for Grid computing services; hence, the already available resources could be more efficiently exploited. Besides, this could be a huge saving when compared to the cost of acquiring supercomputers by these institutions. Therefore, this research study intends to establish a simple and functional Generic Campus Grid Computing Framework at this stage, with the consent that subsequent research studies could deal with further assessment in a more detailed perspective and practical implementation thereof.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Voor die uitvinding van die Persoonlike Rekenaar is die omvang van navorsingsaktiwiteite beperk deur die voorafbestaande vermoëns van probleemoplossingsmeganismes. Met die verskyning van PR's en die daaropvolgende internetwerking daarvan, het die nuwe gereedskap (hardeware en sagteware) die wetenskaplike gemeenskap in staat gestel om meer komplekse navorsingsuitdagings aan te pak. Dit het gelei tot groter begrip van ons omgewing. Die onwikkeling van die Internet het navorsingsgemeenskappe ook in staat gestel om in reële tyd te kommunikeer en inligting te deel. Nietemin, selfs die Internet het gebreke wanneer dit kom by die behoefte om nie slegs inligting te deel nie, maar ook massiewe stoorruimte, verwerkingskrag, baie groot databasisse en toepassings, duur en delikate wetenskaplike toerusting, kennis en kundigheid. Dit het gelei tot die behoefte aan 'n netwerksisteem wat bogenoemde dienste insluit, deur gebruik te maak van Internet-infrastruktuur, semantiese web tegnologieë, en alomteenwoordige rekenaartoestelle. Hierdie sisteem staan bekend as "Grid Computing" of te wel Rooster Komputasie. Hierdie navorsingstudie handel oor 'n Generiese Kampus Rooster Komputasie Raamwerk wat die ongebruikte, ekstra komputasiebronne, wat beskikbaar is in fakulteite se rekenaargebruikersareas, mobiliseer vir gebruik deur die e-gemeenskap op SVE-intensiewe of Dataintensiewe toepassings. Hierdie ongebruikte komputasie kapasiteit kan aangewend word vir Rooster komputasie dienste; gevolglik kan die beskikbare bronne dan meer effektief benut word. Verder kan dit lei tot groot besparings wanneer dit vergelyk word met die koste om superrekenaars aan te koop deur die betrokke instansies. Dus, op hierdie stadium stel hierdie navorsingstudie dit ten doel om 'n eenvoudige en funksionele Generiese Kampus Rooster Komputasie Raamwerk te skep met dien verstande dat daaropvolgende studies sou kon fokus op verdere assessering met 'n meer gedetaileerde perspektief en met praktiese implementasie.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Computational grids (Computer systems), Computational grids (Computer systems) -- South Africa -- Stellenbosch, Universities and colleges -- Computer networks -- South Africa -- Stellenbosch, Dissertations -- Information science, Theses -- Information science
Citation