Educational and psychosocial experiences of women university students who became teenage mothers whilst at school

dc.contributor.advisorCarolissen, Ronelleen_ZA
dc.contributor.authorHaufiku, Anneli Ndapandulaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Educational Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2023-04-17T10:24:29Z
dc.date.available2023-04-17T10:24:29Z
dc.date.issued2023-03
dc.descriptionThesis (DEdPsych)--Stellenbosch University, 2023.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The Namibian education policy, emphasising inclusion, has enabled teenage mothers to return to school after giving birth and to complete their schooling. Despite the inclusion policy, there seem to be few studies on teenage parents who completed their schooling and continued their education at university. This qualitative case study focuses on women who became pregnant while at school and who are now university students. It specifically explores the factors that assist women to remain in and complete high school, as well as the factors that assisted them to access university. Through this study, a deeper understanding was sought of what motivates women to succeed despite challenges attached to school pregnancy. This study draws on the integration of three theoretical strands at various levels, namely metatheory (Bronfenbrenner's ecological theory), individual and interpersonal theories (possible selves), and political and social levels (feminist theory), with a focus on Iris Marion Young's five faces of oppression. Based on the pre-established selection criteria, a sample of 12 university students who became pregnant while at school was chosen carefully. Individual semi-structured interviews with the aid of an interview guide were used to gather data. This study adopted a strengths-based approach rather than the deficit approach that is frequently used when researching marginalised groups, in this case, African women who have had teenage pregnancies. The study revealed that changing the policy had a positive impact on women's educational pathways. The NAMCOL programme – the university’s mature-age entry scheme, and NSFAF funding enabled the research participants to access university. Women’s self-motivation and the holistic systemic support they received strengthened their ability to remain in school and access university. The findings contest deficit approaches to teenage pregnancy, which frequently contend that African women who become pregnant while still in their adolescence are doomed to failure in terms of educational success. This is one of the few studies conducted outside of South Africa on young women's educational pathways after having teenage pregnancies in African contexts.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die Namibiese onderwysbeleid benadruk insluiting en het dit vir tienerma’s moontlik gemaak om terug te keer skool toe nadat hulle geboorte geskenk het en om hulle skoolopleiding te voltooi. Ten spyte van hierdie insluitingsbeleid is daar min studies oor tiener-ouers wat hulle skoolopleiding voltooi het en daarna aan ’n universiteit studeer het. Hierdie kwalitatiewe gevallestudie fokus op vroue wat op skool swanger geword het en wat nou universiteitstudente is. Dit ondersoek veral die faktore wat die vroue gehelp het om op skool te bly en dit te voltooi, asook die faktore wat hulle gehelp het om toegang tot universiteit te kry. By wyse van hierdie studie word ’n dieper begrip verkry van wat vroue motiveer om te slaag ten spyte van die uitdagings van swangerskap op skool. Hierdie studie integreer drie teoretiese benaderings op verskeie vlakke, naamlik metateorie (Bronfenbrenner se ekologiese teorie), individuele en interpersoonlike teoriee (moontlike selwe) en politiese en sosiale vlakke (feministiese teorie), met ’n fokus op Iris Marion Young se vyf gesigte van onderdrukking (five faces of oppression). Op grond van voorafbepaalde seleksiekriteria is ’n monster van 12 universiteitstudente wat op skool swanger geword het versigtig gekies. Individuele semi-gestruktureerde onderhoude op grond van ’n onderhoud gids is gebruik om die data in te samel. Die studie het ’n sterkte-gebaseerde eerder as ’n tekortbenadering gebruik. Laasgenoemde word gereeld gebruik wanneer gemarginaliseerde groepe ondersoek word, in hierdie geval vroue in Afrika wat as tieners swanger was. Die studie toon dat die verandering in die beleid ’n positiewe effek gehad het op vroue se opvoedkundige wee. Die NAMCOL-program – die universiteit se volwassene toetredeskema – en NSFAF-befondsing het dit vir die navorsingsdeelnemers moontlik gemaak om toegang tot universiteit te verkry. Die vroue se selfmotivering en die holistiese, sistemiese ondersteuning wat hulle ontvang het, het hulle vermoe om op skool te bly en toegang tot universiteit te verkry, versterk. Die bevindings is strydig met tekortbenaderings tot tienerswangerskap, wat gereeld voorhou dat vroue in Afrika wat in hulle adolessensie swanger word, gedoem is tot mislukking in terme van opvoedkundige sukses. Hierdie is een van net ’n paar studies wat buite Suid-Afrika op jong vroue se opvoedkundige wee gedoen is nadat hulle as tieners in Afrika-kontekste swanger was.af_ZA
dc.description.versionDoctoralen_ZA
dc.format.extentxiii, 185 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/126787
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectNSFAF (Fund) Namiba Students Financial Assistance Funden_ZA
dc.subjectTeenage mothers -- Counseling ofen_ZA
dc.subjectTeenage pregnancy -- Psychological aspectsen_ZA
dc.subjectAfrican American women -- Education (Higher)en_ZA
dc.subjectTeenage pregnancy -- Education (Higher) -- Namibiaen_ZA
dc.subjectNAMCOL (Namibian College of Open Learning)en_ZA
dc.subjectAfrican American teenage mothersen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleEducational and psychosocial experiences of women university students who became teenage mothers whilst at schoolen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
haufiku_educational_2023.pdf
Size:
2.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download thesis
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: