The comparative effect of paired versus a small group cross motor invention on the motor capabilities of selected children pre-identified with childhood apraxia of speech

Date
2018-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Children with Childhood Apraxia of Speech (CAS) do not only have isolated speech and sound delays but teachers and parents often report motor co-ordination difficulties. The latter often leads to the child with CAS being clumsy. Although teachers and parents have reported motor co-ordination difficulties, research investigating the gross motor capabilities of children with CAS does not seem to exist. Not a single study could be found that investigated the effect of a gross motor intervention programme on children with CAS. The main aim of the current study was to investigate the effect of a paired versus a small group gross motor intervention programme on selected pre-school children, pre-identified with CAS. Purposive sampling was used and consisted of participants (N=20), ranging between the ages of three and seven years. All the participants were from a primary school in the Bellville area in the Western Cape Province, South Africa. The participants were randomly divided into paired groups and a small group by an external third party. Both the paired groups and the small group were evaluated at baseline-, pre- and post-test with the Movement Assessment Battery for Children 2nd Edition (MABC-2), and the Test of Gross Motor Development 2nd Edition (TGMD-2). The evaluations took two weeks to complete and were conducted in two 45 minute sessions per week. The 12-week intervention programme was also presented twice a week, with each session lasting 45 minutes. The researcher compared the results of the paired groups to the small group and concluded that the specific intervention programmes did not benefit either of the groups more than the other. Both the paired groups and the small group significantly improved their overall scores for the MABC-2 and the TGMD-2 after the 12-week intervention programme. Therefore, it could be speculated that the specific 12-week gross motor intervention programmes influenced the gross motor capabilities of the children pre-identified with CAS.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kinders met Apraksie van Spraak (AvS) het nie net geϊsoleerde spraak en klank vertragings nie, maar onderwysers en ouers rapporteer dikwels motoriese koördinasie probleme. Laasgenoemde lei dikwels tot lompheid by die kind met AvS. Alhoewel onderwysers en ouers motoriese koördinasie probleme gerapporteer het, blyk dit dat navorsing oor die groot motoriese vermoëns van kinders met AvS nie bestaan nie. Nie ʼn enkele studie wat die effek van ’n groot motoriese intervensieprogramme op kinders met AvS ondersoek, kon gevind word nie. Die hoofdoel van die huidige studie was om die effek van ‘n gepaarde- teenoor ‘n kleingroep groot motoriese intervensieprogram op geselekteerde voorskoolse kinders, wat vooraf met AvS geϊdentifideer is, te ondersoek. Doelgerigte steekproefneming was gebruik en het uit deelnemers (N=20) tussen die ouderdom van drie en sewe jaar bestaan. Al die deelnemers was leerders van 'n laerskool in die Bellville omgewing in die Wes-Kaap Provinsie, Suid-Afrika. Die deelnemers is lukraak in gepaarde groepe en die kleingroep deur 'n eksterne derde party ingedeel. Beide die groepe was by die basislyn-, pre- en na-toets met die “Movement Assessment Battery for Children 2nd Edition (MABC-2)”, en die “Test of Gross Motor Development 2nd Edition (TGMD-2)” geassesseer. Die assesserings is in 45-minuut sessies, twee keer per week aangebied en het twee weke geneem om te voltooi. Die 12-week intervensieprogram is ook twee keer per week aangebied en elke sessie het 45 minute geduur. Die navorser het die resultate van die gepaarde groepe met die kleingroep vergelyk en tot die gevolgtrekking gekom dat die spesifieke intervensieprogramme nie een van die groepe meer bevoordeel het as die ander nie. Beide die gepaarde- en kleingroep het hul algehele telling vir die MABC-2 en die TGMD-2 aansienlik ná die 12-week intervensieprogram verbeter. Daarom kan die navorser teoretiseer dat die spesifieke 12-week groot motoriese intervensieprogramme die groot motoriese vermoëns van hierdie deelnemers, wat vooraf met AvS geïdentifiseer is, beïnvloed het.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2018
Keywords
Motor learning -- Childhood and youth, Apraxia of speech -- Childhood and youth, Motor ability -- Childhood and youth, Physical education for children, Occupational therapy for children, Speech disorders in children, Motor learning -- Childhood and youth, UCTD
Citation