An evaluation of the Masupa-Tsela Youth Pioneers Program implemented by the Eastern Cape Department of Social Development and Special Programs within Mhlontlo Local Municipality

dc.contributor.advisorMuller, Annekeen_ZA
dc.contributor.authorXalisa, Qaqamba Yvonneen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2014-04-16T17:30:21Z
dc.date.available2014-04-16T17:30:21Z
dc.date.issued2014-04en_ZA
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Since the advent of democracy in South Africa, the government has prioritized youth development in the country. The strides made by government include setting up institutional arrangements, developing policies and implementing programmes targeting young people in the country. However, despite the efforts made to develop young people, the youth transition to adulthood is still extremely difficult, more especially for unemployed black females who reside in rural areas. Youth unemployment is the biggest problem affecting the youth in South Africa and globally, and the majority of the unemployed youth have been categorised as ‘Not in Education, Employment or Training’ (NEET). Being unemployed and also not being in education or training to prepare for future employment, limits future employability of the NEETs. The Department of Social Development and Special Programmes in the Eastern Cape Province implemented the Masupa-Tsela Youth Pioneers Programme (MYPP) to intervene in the high rate of youth unemployment in the Province. The programme in the Province was never evaluated and as a result there is no evidence of the success or failure of this youth programme. This study evaluates the implementation of the MYPP with a particular focus in Mhlontlo Local Municipality within O.R. Tambo District Municipality in the Eastern Cape Province. Mhlontlo Local Municipality is a rural municipality characterized by high youth unemployment, high youth poverty, low levels of education among youth and low literacy levels among adults. The purpose of the study was to explore and discover whether the intended outcomes of the MYPP were achieved and what the specific challenges of the youth were. Evaluation research is used in this study to explore the MYPP. Evaluation research assesses the conceptualization, implementation, and impact of development programmes and projects. The data collected during this study through focus groups, interviews, questionnaires, and document review, revealed that the programme mostly achieved its intended outcomes, although there are areas that need to be improved in the future implementation of the programme. However, the goals and outcomes of the MYPP were not adequate to address the size of the challenge. On the basis of the findings of this study the researcher recommends that youth development programmes should be implemented in the context of sustainable development and young people must be placed at the centre of that development as agents of change in their communities. The researcher also recommends outcomes based planning in the Department, up-scaling of the programme, regular evaluation of the design, implementation and results of a youth programme as well as improved participation of the youth in the programmes designed to improve their lives.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die regering het sedert die koms van demokrasie in Suid-Afrika jeugontwikkeling in die land geprioritiseer. Die vooruitgang wat gemaak is, sluit in die opstel van institusionele reëlings , die ontwikkeling van beleid en die implementering van programme wat gerig is tot jong mense in die land. Maar ten spyte van die pogings om jong mense te ontwikkel, vind die jeug die oorgang na volwassenheid nog steeds baie moeilik, veral vir werklose swart vroue wat in landelike gebiede woon . Werkloosheid onder jeug is die grootste probleem wat die jeug in Suid -Afrika en in die wêreld ondervind, en die meerderheid van die werklose jeug word gekategoriseer as "Nie in onderwys, beroep of opleiding nie' (NOBOe). Om werkloos te wees en ook nie in onderwys of opleiding om voor te berei vir toekomstige indiensneming nie, beperk toekomstige indiensneembaarheid van die NOBOe . Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en Spesiale Programme in die Oos-Kaap het die Masupa Tsela - Jeug Pioneers Programme (MJPP) geïmplementeer om in te gryp in die hoë werkloosheidskoers onder die jeug in die Provinsie. Die programme in die provinsie is nooit geëvalueer en as gevolg is daar geen bewyse van die sukses of mislukking van hierdie jeug programme nie. Hierdie studie evalueer die implementering van die MJPP met 'n spesifieke fokus op Mhlontlo Plaaslike Munisipaliteit in die Tambo -distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap. Mhlontlo Plaaslike Munisipaliteit is 'n landelike munisipaliteit wat gekenmerk word deur hoë werkloosheid onder die jeug, hoë jeug armoede, lae vlakke van onderwys onder die jeug en lae vlakke van geletterdheid onder volwassenes . Die doel van die studie was om te ondersoek en vas te stel of die beoogde uitkomste van die MYPP bereik is en wat die spesifieke uitdagings van die jeug was. Evaluering navorsing is in hierdie studie gebruik om die MJPP te verken. Evalueringsnavorsing evalueer die konseptualisering, implementering en die impak van die ontwikkeling van programme en projekte . Die data wat ingesamel is tydens hierdie studie deur middel van fokusgroepe, onderhoude, vraelyste , en dokument hersiening, het aan die lig gebring dat die programme meestal sy doel bereik het, maar daar is gebiede van die implementering van die programme wat in die toekoms verbeter sal moet word. Maar die doelwitte en uitkomste van die MYPP was nie voldoende om die grootte van die uitdaging aan te spreek nie. Op grond van die bevindinge van hierdie studie beveel die navorser uitkomsgebaseerse beplanning in die Departement voor, vergroting van die programme , gereëlde evaluering van die ontwerp, implementering en resultate van 'n jeug programme sowel as die verbeterde deelname van die jeug in die programme wat ontwerp word om hul lewens te verbeter.af_ZA
dc.format.extentxii, 130 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86608
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectYouth development -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectNot in Education, Employment or Training (NEET) -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectYouth -- Services for -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectYouth -- Employment -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectYouth -- Government policy -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.subjectTheses -- Public management and planningen_ZA
dc.titleAn evaluation of the Masupa-Tsela Youth Pioneers Program implemented by the Eastern Cape Department of Social Development and Special Programs within Mhlontlo Local Municipalityen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
xalisa_ evaluation_2014.pdf
Size:
1.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: