Children with autism disorder receiving applied behaviour analysis therapy : parents’ experiences

Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to explore the experiences of parents who have a child previously diagnosed with autistic disorder who is following or has in the past followed an intensive Applied Behaviour Analysis programme. Parents willingly participated in this research study. The aim of this study was to explore parents' experiences and the various challenges they face. This study also focuses on support and coping strategies experienced by parents. Parents were also asked to provide ideas for support strategies, coping strategies and advice to other parents who may be embarking on a similar journey. A literature review was conducted in order to obtain perspective on research conducted in this field. I fulfilled the dual role of researcher and trainee educational psychologist. The interpretive paradigm was chosen as the framework for this study and the data was gathered by means of semi-structured interviews and written reflections. This research report describes a variety of experiences that parents underwent and the repercussions thereof. Suggestions were made and parents shared advice and support strategies to help other parents who have a child with autism who may decide to embark on an intensive ABA programme.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van hierdie studie was om die ondervindinge van ouers met 'n kind wat voorheen met outistiese versteuring gediagnoseer is en wat tans of in die verlede 'n intensiewe Toegepaste Gedrags Analise program voltooi het, te verken. Ouers het vrywillig aan hierdie navorsingsprojek deelgeneem. Die mikpunt van die projek was om die ouers se ervaringe en die verskeie uitdagings wat hulle in die gesig staar, te ondersoek. Hierdie studie fokus ook op ondersteuning en hanteringstrategieë wat deur ouers ervaar word. Ouers is ook gevra om ondersteuningstrategieë, hanteringstrategieë en advies te bied aan ander ouers wat dalk 'n soortgelyke reis sal deurmaak. 'n Literatuuroorsig is gedoen ten einde die perspektief van navorsing wat op hierdie gebied gedoen is, te verkry. Ek het die dubbele rol van navorser en leerling opvoedkundige sielkundige gevul. Die interpretatiewe paradigma is gekies as die raamwerk vir hierdie studie. Die ervaringe is vanuit semi-gestruktureerde onderhoude en geskrewe refleksies versamel. Hierdie navorsingsverslag beskryf 'n verskeidenheid ervaringe wat die ouers deurgemaak het, asook die gevolge daarvan. Voorstelle is gemaak en advies en ondersteuningstrategieë is deur ouers gedeel om hulp te verleen aan ander ouers van 'n kind met outisme wat 'n intensiewe ABA program gaan begin.
Description
Thesis (MEdPsych)--Stellenbosch University, 2012.
Bibliography
Keywords
Children with autism, Applied Behaviour Analysis Therapy, Autistic children -- Parents’ experiences, Parents of autistic children -- Support strategies, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Educational psychology, Dissertations -- Educational psychology
Citation