Physiotherapy students perceptions of clinical reasoning

dc.contributor.advisorCouper, Ian D.en_ZA
dc.contributor.advisorMeyer, Ilse S.en_ZA
dc.contributor.authorFobian, Noelineen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Centre for Health Professions Education.en_ZA
dc.date.accessioned2020-02-05T06:05:14Z
dc.date.accessioned2020-04-28T12:01:49Z
dc.date.available2020-02-05T06:05:14Z
dc.date.available2020-04-28T12:01:49Z
dc.date.issued2020-03
dc.descriptionThesis (MMed)--Stellenbosch University, 2020.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY : Clinical reasoning is a vital competency of professional physiotherapy practice that contributes to the effectiveness of physiotherapy patient outcomes. Research on clinical reasoning and the physiotherapy student is limited. The purpose of this study was to explore physiotherapy students’ perceptions of clinical reasoning and its development during clinical practice. This study used a qualitative research approach guided by a phenomenological framework. Individual semi-structured interviews were the chosen method of collecting data. An external interviewer conducted the interviews. The participants in the study were ten third- and fourth-year physiotherapy students from the Division of Physiotherapy, Stellenbosch University. Data were analysed applying an inductive, iterative process and using coding analysis to organise the data into themes and sub-themes. Students offered a conceptualisation of clinical reasoning that included the core dimensions of knowledge and cognition, elements of hypothetical deductive reasoning, and an interactive process of including the patient. Clinical exposure was expressed as critical to the development of clinical reasoning. Various factors were described as influencing the development of clinical reasoning, and especially the enabling Community of Practice, and a disabling lack of explicit teaching of clinical reasoning. The study concludes that the development of clinical reasoning in the physiotherapy student can be enhanced through clinical exposure and supported by an explicit and student-centred approach to teaching clinical reasoning.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Kliniese redenering is ‘n noodsaaklike vaardigheid van professionele fisioterapiepraktyk wat bydra tot die effektiwiteit van fisioterapiepasiënt-uitkomste. Navorsing oor kliniese redenering en die fisioterapie-student is egter beperk. Die doel van hierdie studie was om fisioterapie-studente se persepsie van kliniese redenering en die ontwikkeling daarvan tydens kliniese praktyk te ondersoek. Hierdie studie gebruik ‘n kwalitatiewe navorsingsbenadering, gelei deur ‘n fenomenologiese raamwerk. Individuele semi-gestruktureerde onderhoude is gekies as die metode om data te versamel. Onderhoude is deur ‘n eksterne onderhoudvoerder gedoen. Tien derde- en vierdejaar fisioterapiestudente van die Fisioterapie Afdeling by Stellenbosch Universiteit het deelgeneem aan die studie. Data is ontleed deur middel van ‘n induktiewe, iteratiewe proses en koderingsanalise is gebruik om data in temas en subtemas te organiseer. Studente het ‘n konseptualisering van kliniese redenering aangebied as ‘n kerndimensie van kennis en kognisie, elemente van hipotetiese deduktiewe redenering asook ‘n interaktiewe proses om die pasiënt in te sluit. Kliniese blootstelling is deurslaggewend vir die ontwikkeling van kliniese redenering. Verskeie faktore wat beskryf is het ‘n inlvloed op die ontwikkeling van kliniese redenering, veral die bemagtigende Gemeenskap van Praktyk en die gebrek aan akkurate onderrig in kliniese redenering. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die ontwikkeling van kliniese redenering by die fisioterapie-student kan verbeter deur kliniese blootstelling en ondersteun word deur ‘n akkurate en studentgesentreerde benadering tot die onderrig van kliniese redenering.af_ZA
dc.description.versionMastersen_ZA
dc.format.extentix, 57 pages ; illustrations, includes annexures
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/107744
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectPhysical therapy students -- Attitudesen_ZA
dc.subjectMedical logicen_ZA
dc.subjectPhysiotherapy -- Practiceen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titlePhysiotherapy students perceptions of clinical reasoningen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
fobian_physiotherapy_2020.pdf
Size:
1.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: