Description and evaluation of the rehabilitation programme for persons with lower limb amputations at Elangeni, Paarl, South Africa

Date
2012-03
Authors
Fredericks, Jerome P.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Lower limb amputations cause multiple physical, psychological, environmental and socioeconomic barriers. Individuals who have suffered a lower limb amputation require comprehensive rehabilitation to ensure social integration and economic self-sufficiency. In addition, constant monitoring and evaluation is an essential part of human service delivery programmes. However, the amputation rehabilitation programme offered at Elangeni an outpatient rehabilitation centre for clients with physical disabilities in Paarl, Western Cape, South Africa is not monitored, and has not been evaluated since its inception in 2000. Thus, the current study evolved to describe and evaluate the rehabilitation programme for persons with lower limb amputations at Elangeni. A mixed method descriptive design was implemented. All persons who received rehabilitation, after a major lower limb amputation at Elangeni, between 2000 to 2011, were included in the study population. In addition, the physiotherapist and occupational therapist that provided amputation rehabilitation at Elangeni, at the time of the study, were interviewed. Thirty participants who met the study inclusion criteria were identified. Quantitative data was collected using a researcher designed, structured demographic questionnaire, an International Classification of Function checklist based questionnaire and a participant rehabilitation folder audit form. Two interview schedules one for clients and one for therapists were used for guidance during semi structured interviews. Quantitative data was entered onto a spread sheet and analysed by a statistician using Statistica, version 8. Qualitative data was thematically analysed according to predetermined themes. No programme vision, mission or objectives could be identified for the amputation rehabilitation programme. Poor record keeping practices and a lack of statistics were found. Rehabilitation was impairment focused with no attention given to social integration. Clients who received prosthetic rehabilitation showed improved functional ability with regard to picking up objects from the floor (p = 0.031) getting up from the floor (p = 0.00069), getting out of the house (p = 0.023), going up and down stairs with a handrail (p = 0.037) and moving around in the yard (p = 0.0069), climbing stairs without a handrail (p = 0.037), going up and down a kerb (p = 0.0082) walking or propelling a wheelchair more than 1km (0.0089) and walking in inclement weather (0.017). A lack of indoor mobility training had a statistically significant negative impact on the participants’ ability to lift and carry objects (p 0.011), standing up from sitting (p = 0.042), getting around inside the house (p = 0.00023), picking up objects from the floor (p = 0.00068), getting up from the floor (p = 0.0072), getting out of the house (p = 0.0016), going up and down stairs with a handrail (p = 0.019), moving around in the yard (0.0013), going up and down stairs with-out a hand-rail (p = 0.019), getting up and down a kerb (p = 0.0022), walking or wheeling 1km or more (p = 0.0032) and using transport (p = 0.0034). Failure to address community mobility during rehabilitation had a statistically significant negative impact on all aspects of community mobility scores except doing transfers and driving. In conclusion, for the study participants, Elangeni failed to provide rehabilitation according to the social model of disability and Community Based Rehabilitation principles. It is recommended that managers, service providers, and clients re-consider the purpose of Elangeni and develop a vision and objectives for that service. In addition, management should take an active role in service monitoring and evaluation and provide guidance and mentorship to therapists.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Onderste ledemate amputasies impak negatief op `n persoon se fisiese, sielkundige en sosiale funksionering. Individue wat ’n amputasie ondergaan het benodig omvattende rehabilitasie om sosiale integrasie en ekonomiese onafhanklikheid te verseker. Konstante monitering en evaluasie is ’n essensiële deel van rehabilitasie programme. Nietemin die amputasie rehabilitasie program wat by Elangeni aangebied word, word nie gemoniteer nie en was nog nooit geëvalueer nie. Dus het hierdie studie dit ten doel om die rehabilitasie programme vir persone met onderste ledemate amputasies by Elangeni te beskryf en te evalueer. Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsmetodes is in kombinasie gebruik in die studie. Alle persone wat rehabilitasie by Elangeni ontvang het na ’n onderste ledemaat amputasie, sowel as die terapeute wat by Elangeni werk, het die studie populasie gevorm. In totaal het 32 persone aan die studie deelgeneem. Kwantitatiewe data is met behulp van `ʼn demografiese vraelys, `ʼn ICF gebaseerde vraelys, en `ʼn leer oudit vorm ingesamel. Twee onderhoud skedules, een vir die kliënte en een vir die terapeute, is gebruik as riglyn tydens insameling van kwalitatiewe data. Kwantitatiewe data is statisties ontleed deur ʼn statistikus wat gebruik gemaak het van Statistica 8. Voorafbepaalde temas is gebruik tydens tematies ontleding van kwalitatiewe data. Geen program visie, missie of doelwitte kon geïdentifiseer word nie. Swak rekord houdings praktyke was gevind. Rehabilitasie het gefokus op die fisiese en nie op sosiale integrasie nie. Die kliënte wat prostetiese rehabilitasie ontvang het, het statisties beduidend beter gevaar ten opsigte van optel van voorwerpe van die vloer af (p = 0.031), om van die vloer af op te staan (p = 0.00069), om uit die huis uit te kom (p = 0.023), om trappe met `ʼn handreling te klim (p = 0.037), om op die erf rond te beweeg (p = 0.0069), om trappe sonder `ʼn reling te klim (p = 0.037), om by sypaadjies op en af te gaan (p = 0.0082), om meer as `ʼn kilometer te loop of met die rolstoele te ry (0.0089) en om in ongure weer te loop (0.017). `ʼn Tekort aan heropleiding van mobiliteit binne die huis het `ʼn statisties beduidende impak gehad op die vermoë om goed te dra (p 0.011), op te staan van sit af (p = 0.042), in die huis rond te beweeg (p = 0.00023), voorwerpe van die vloer af op te tel (p = 0.00068), van die vloer af op te staan (p = 0.0072), uit die huis uit te kom (p = 0.0016), trappe met `ʼn handreling te klim (p = 0.019), in die erf rond te beweeg (0.0013), trappe sonder `ʼn handreling te klim (p = 0.019), by `n sypaadjie op en af te gaan (p = 0.0022), meer as 1km te loop of met die rystoel te ry (p = 0.0032) en om vervoer te gebruik (p = 0.0034). `ʼn Gebrek aan heropleiding van gemeenskapsmobiliteit het `ʼn statisties negatiewe impak gehad op alle aspekte van gemeenskapsintegrasie behalwe die doen van oorplasings en bestuur. Rehabilitasie praktyke was nie gebaseer op die sosiale model van gestremdheid en Gemeenskap Gebaseerde Rehabilitasie beginsels nie. Dit word aanbeveel dat diens verskaffers, kliënte en bestuurders oor die fokus van rehabilitasie by Elangeni moet besin. Daar moet ʼn visie en doelwitte vir die diens ontwikkel word. Voorts moet bestuurders van distrik vlak ʼn aktiewe rol speel in die monitering en evaluasie van dienste en mentorskap aan terapeute verseker.
Description
Thesis (MScMedSc)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Lower limb amputation, Amputees -- Rehabilitation, Rehabilitation program evaluation, Theses -- Rehabilitation, Dissertations -- Rehabilitation
Citation