Antonin Artaud en Georg Baselitz : 'n psigo-analitiese perspektief as konteks vir my eie skilderwerk

Date
1991-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: In this thesis I shall create a context for my own painting by discussing the works of A. Artaud and G. Baselitz. As a general introduction to A. Artaud, the first chapter shall entail a discussion of his theatrical and poetical ideals. This shall be followed by a (rather limited) reading of a few psychoanalytical approaches to art. These first two chapters ought to serve as a reference structure for the following discussions of Artaud's imagery and the extent to which such imagery can also be found in Baselitz's painting and sculpture. A discussion of similar thematics and imagery in my own painting, as well as a discussion of Postmodernism as an intrinsically fragmentary and Artaudian anti-Classical discourse concludes the thesis. Themes of importance shall be: the opposition of Culture and anti-/non-Culture; the work of art as a 'Gesamtwelt'-experience (suggestive of, in psychoanalytical terms, prenatal experience); the intuitive as opposed to the cerebral aspects of esthetic discourse; and the theme of sexuality and psychological fragmentation in the structuring of a coherent Self.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie werkstuk bespreek ek eerstens, as 'n meer algemene inleiding tot die persoon en wereld van A. Artaud, sy idees en ideale. Dit word opgevolg deur 'n hoofstuk waarin ek sekere psigo-analitiese benaderings en temas bloot weergee. Vergelykings en kruisverwysings word wel gemaak. Hierdie moet dan staan as 'n meer algemene verwysingsveld. In die daaropvolgende meer noukeurige bespreking van Artaud se beeldgebruik, en die opvolg daarvan-in Baselitz se skilderwerk, sal deurgaans van hierdie pSigo-analitiese verwysingsveld gebruik gemaak word. 'n Uitwys van soortgelyke tematiek in my eie skilderwerk, en 'n algemene bespreking van die Post-Modernistiese as 'n intrinsiek fragmentariese en Artaudiaanse anti-Klassieke diskoers, sluit die werkstuk af. Temas van belang sal wees: die opposisie van Kultuur en anti-/nie-Kultuur, die kunswerk as 'Gesamtwelt'-ervaring (suggererend van, in psigoanalitiese terme, prenatale bestaan), die intuitiewe teenoor die serebrale aspekte van estetiese diskoers, en die rol van seksualiteit en psigologiese fragmentering in die strukturering van juis 'n koherente Self.
Description
Werkstuk (M.A.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1991.
Keywords
Artaud, Antonin, -- 1896-1948 -- Criticism and interpretation, Baselitz, Georg, -- 1938- -- Criticism and interpretation, Postmodernism, Art -- Philosophy, Dissertations -- Art
Citation