Vertaling en die kindervers : ’n vergelykende studie van Afrikaanse en Franse vertalings

dc.contributor.advisorFeinauer, A. E.en_ZA
dc.contributor.advisorDu Toit, M. C. K.en_ZA
dc.contributor.authorFouche, Marietjieen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.en_ZA
dc.date.accessioned2012-10-13T05:34:16Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-12-12T08:15:22Z
dc.date.available2012-10-13T05:34:16Zen_ZA
dc.date.available2012-12-12T08:15:22Z
dc.date.issued2012-12en_ZA
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Few people realize exactly how complicated the translation of children’s poetry is. Translators do not only have to adhere to the young readers’ desires and satisfy the adult critics, but are constantly confronted with choices concerning the translation of the ‘play-element’ (structure) and the ‘visual element’ (content) of children’s verses, i.e. the translation of cultural elements, figurative language, pun, nonce words, onomatopoeia, alliteration, rhyme and meter. In addition, their translation strategies are continually subjective to and restricted by the visual text (illustrations) in the source texts, which interrelate with the verbal text (verses). In this descriptive, systematic analysis the Afrikaans and French translations of Mother Goose’s nursery rhymes, Dr. Seuss’s rhyming picture books and Roald Dahl’s verse fragments are compared to one another and the source texts in order to identify the various translation strategies and theoretical translation approaches used by the various Afrikaans and French translators, to make concrete observations about the translation of children’s poetry that can be useful for translators, and to establish if it is indeed possible to create translations of children’s verses that remain true to the ‘spirit’ of the original poetic texts, can function as autonomous texts in the target system, and that can supplement the Afrikaans and French children’s literature systems. __________________________________________________________________________en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Min mense besef hóé ingewikkeld die vertaling van kinderverse eintlik is. Vertalers moet nie net tegelykertyd aan jong lesers se behoeftes voldoen en volwasse kritici tevrede stel nie, maar word ook deurgaans gekonfronteer met keuses wat betref die vertaling van die spel-element (struktuur) en visuele element (inhoud) van kinderverse, o.a. die vertaling van kultuurgebonde verwysings, beeldspraak, woordspel, neologisme, onomatopee, alliterasie, rym en metrum. Daarbenewens word die vertalers se vertaalstrategieë beïnvloed en beperk omdat die visuele teks (illustrasies) in die brontekste deurgaans met die verbale teks (verse) in gesprek tree. In dié deskriptiewe sisteemondersoek word die Afrikaanse en Franse vertalings van Moeder Gans se kinderrympies, Dr. Seuss se versverhale en Roald Dahl se prosimetriese kinderstories met mekaar en die brontekste vergelyk om die verskillende vertaalstrategieë en teoreties gefundeerde vertaalbenaderings wat deur die onderskeie Afrikaanse en Franse vertalers toegepas is, te identifiseer, konkrete bevindinge oor die vertaling van die kindervers te maak wat vir toekomstige vertalers van praktiese nut kan wees, en te bepaal of dit inderdaad moontlik is om vertalings van kinderverse te skep wat getrou bly aan die ‘gees’ van die oorspronklike gedigtekste, as selfstandige tekste in die doelsisteem kan funksioneer, en die Afrikaanse en Franse kinder- en jeugliteratuursisteme kan aanvul.af_ZA
dc.format.extent533 p. : col. ill.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/71863
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectChildren's poetry -- Translations into Afrikaansen_ZA
dc.subjectChildren's poetry -- Translations into Franceen_ZA
dc.subjectDr. Seussen_ZA
dc.subjectMother Gooseen_ZA
dc.subjectMoeder Gansen_ZA
dc.subjectDahl, Roalden_ZA
dc.subjectDissertations -- Afrikaans literatureen_ZA
dc.subjectTheses -- Afrikaans literatureen_ZA
dc.titleVertaling en die kindervers : ’n vergelykende studie van Afrikaanse en Franse vertalingsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
fouche_vertaling_2012.pdf
Size:
12.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: