Services needed to be offered by HIV counselling and testing (HCT) to counter the factors contributing to the high rate of HIV/AIDS infection among long distance truck drivers

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The issue of HIV epidemic among Long Distance Truck Drivers (LDTD) has become a concern for the South African transport industry. This study reports on a qualitative study that investigated services needed to be offered by HIV Counselling and Testing (HCT) to counter the factors contributing to the high rate of HIV/AIDS infection among long distance truck drivers. Data was collected through focus group discussions. The results revealed the need for HIV intervention programmes to fight the rate of HIV transmission among the long distance truck drivers. It is clear that drivers do have some knowledge about HIV transmission and prevention. However, they do not put the knowledge into practice. Therefore, the study recommends that depots and truck stops wellness centres promote user-friendly approach, and introduce flexible operating hours to ensure accessibility to healthcare services.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Langafstand vragmotorbestuurders is besonder vatbaar vir MIV/Vigs en dit het „n groot bekommernis vir die Suid-Afrikaanse vervoerindustrie geword. Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel op welke wyse MIV voorligting en toetsing aan hierdie werknemers aangebied kan word ten einde die hoë koers van MIV-infeksie te probeer bekamp. Inligting is ingesamel deur gebruik te maak van groepsbespreking binne fokusgroepe. Resultate het aangetoon dat daar „n groot behoefte is aan MIV voorliging en toetsing binne hierdie industrie. Dit het duidelik geword dat die vragmotorbestuurders wel oor die basiese kennis betreefende MIV/Vigs beskik, maar dat hierdie kennis nie benut word nie en dat hulle nie deelneem aan voorligting- en toetsingsessies nie. „n Aanbeveling van hierdie studie is dat gebruikersvriendelike dienste by depots and welwees sentrums by vragmotor ruspunte ingesel word en dat vragmotorbestuurders aangeoedig word om van hierdie dienste gebruik te maak.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
HIV infections -- South Africa -- Prevention, AIDS (Disease) -- South Africa -- Prevention, Truck drivers -- South Africa, Truck drivers -- Health and hygiene -- South Africa, UCTD, HIV infections -- Diagnosis -- South Africa, AIDS (Disease) -- Diagnosis -- South Africa, Truck drivers -- Counseling of -- South Africa
Citation