Animated storytelling as collaborative practice : an exploratory study in the studio, the classroom and the community

Date
2014-12
Authors
Young, Tamlyn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis investigates stop motion animation as a form of socially engaged visual storytelling. It aims to expand commonly held perceptions that associate animation with the mass media and entertainment industries by investigating three non-industry related contexts: the artist studio, the classroom and the community. In each respective context the coauthoring of stop motion animation was employed as a means to promote collaboration between artists, students and members of the public. This was intended to encourage participants to share their stories regardless of language differences, contrasting levels of academic development and diverse socio-cultural backgrounds. Thus, animation making provided a means of promoting inclusivity through active participation and visual communication. This process is perceived as valuable in a South African context where eleven official languages and a diversity of cultures and ethnicities tend to obstruct an integrated society. My fundamental argument is that animation can be used as a tool to facilitate the materialisation, dissemination and archiving of stories whilst promoting the creative agency of the storyteller.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ondersoek stop-aksie animasie as ‘n tipe van sosiaal-geaktiveerde visuele vertelkuns. Die studie is daarop gerig om algemene aannames oor animasie – wat animasie assosieer met die massamedia en die vermaaklikheidsindustrie – te verbreed deur drie nienywerheidsverbonde kontekste te ondersoek: die kunstenaar se ateljee, die klaskamer en die gemeenskap. In elk van die onderskeie kontekste word die gesamentlike skepping van die stop-aksie animasie gebruik as ‘n manier om samewerking tussen kunstenaars, studente en die algemene publiek te bevorder. Die doel is om deelnemers aan te moedig om hul stories te deel, ongeag taalverskille, verskillende vlakke van akademiese ontwikkeling, en diverse sosio-kulturele agtergronde. Daarom verskaf die skepping van animasie ‘n geleentheid om samewerking te bevorder deur aktiewe deelname en visuele kommunikasie. Die proses word veral in die Suid Afrikaanse konteks as waardevol beskou, waar elf amptelike tale, asook ‘n diversiteit van kulture en etniese groepe, dikwels die skep van ‘n geïntegreerde samelewing belemmer. My hoofargument is dat animasie met vrug gebruik kan word as ‘n metode om die skepping, disseminasie en argivering van stories te fasiliteer en terselfdertyd ook die kreatiewe rol van die storieverteller aan te moedig.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Stop-motion animation films, Collaborative storytelling, Storytelling in education, Visual storytelling, Dissertations -- Visual arts, Theses -- Visual arts, Dissertations -- Art, Theses -- Art
Citation