The reader-centredness of translated HIV/AIDS texts into isiXhosa

dc.contributor.advisorFeinauer, A. E.en_ZA
dc.contributor.advisorJadezweni, M. W.en_ZA
dc.contributor.authorMabeqa, Thokozile Valenciaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of African Languages.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:27Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:27Z
dc.date.issued2005-04
dc.descriptionThesis (M.Phil.)--Stellenbosch University, 2005.en
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: HIV/AIDS is a disease that affects millions of people in South Africa. Various strategies have been implemented to try and curb this epidemic. One of the strategies 'used is the dissemination of information pertaining to the prevention of contracting HIV/AIDS. One of the measures of disseminating such information is through pamphlets and brochures in all eleven official languages of South Africa. This research endeavours to establish whether translated HIV/AIDS brochures are communicative towards its target readers or not. The aim of producing these brochures is to educate people about ways to prevent the spread of HIV/AIDS. On investigating translated Xhosa HIV/AIDS brochures, the researcher established that some brochures are poorly translated and fail to accomplish their purpose. Various factors contribute to the non-communicativeness of these brochures towards their intended target readers. The microstructure as well as the macrostructure of the texts tend to be problematic as far as understanding and reader-friendliness are concerned. In the end the people for whom these texts are intended do not understand the information they so desperately need. The skopos theory has been recommended by functionalist scholars as an appropriate translation approach, as it considers the culture of the target readers as well as the intention of the text. It is also concerned with whether target readers actually understand the target text. Therefore the skopos theory is promoted in this thesis for the translation of informative and instructive medical brochures and pamphlets, especially those translated into Xhosa.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: MIV/VIGS is 'n toestand wat miljoene mense in Suid-Afrika affekteer. Verskeie strategieë is reeds geïmplementeer om hierdie epidemie te probeer beheer. Een hiervan is die verspreiding van inligting met betrekking tot die voorkoming van MIVNIGS. Inligting oor die voorkoms en beheer van MIV/VIGs word, onder andere, versprei deur middel van pamflette en brosjures in al elf amptelike tale van Suid-Afrika. Hierdie navorsing probeer vasstelof vertaalde MIVNIGS brosjures effektief met hul teikenlesers kommunikeer. Die doel van hierdie brosjures is om mense op te voed oor maniere om die verspreiding van MIVNIGS te bekamp. Deur 'n studie te maak van vertaalde Xhosa MIVNIGS brosjures, het die navorser die slotsom bereik dat sommige brosjures baie swak vertaal word en daarom nie hul doel bereik nie. Verskeie faktore dra by tot die gebrekkige kommunikasie tussen vertalers van hierdie brosjures en hul teikenlesers. Die mikro- sowel as die makrostruktuur van die tekste skep probleme met betrekking tot begrip en lesersvriendelikheid. Uiteindelik kry die persone wat die inligting desperaat benodig, nie toegang daartoe nie. Die skoposteorie word as die aangewese benadering aanbeveel deur kenners van die funksionalistiese vertaalteorie, aangesien dit die kultuur van die teikenlesers sowel as die doel van die teks in ag neem. Hierdie benadering het ook ten doel dat die teikenlesers werklik die teks sal begryp. Die skoposteorie word dus in hierdie tesis voorgehou as die geskikte benadering vir die vertaling van informatiewe en instruktiewe mediese brosjures en pamflette, veral in Xhosa.af_ZA
dc.description.versionMaster
dc.format.extent153 p. : ill.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50514
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen
dc.rights.holderStellenbosch Universityen
dc.subjectTranslating and interpretingen
dc.subjectXhosa language -- Translatingen
dc.subjectAIDS (Disease) -- Preventionen
dc.subjectDissertations -- Xhosa languageen
dc.titleThe reader-centredness of translated HIV/AIDS texts into isiXhosaen
dc.typeThesisen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mabeqa_readercentredness_2005.pdf
Size:
35.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: