Facing a masculine God : towards a pastoral care response in the context of gender-based violence

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study aimed to provide a critical theological reflection on the possible links between masculine images of God and gender-based violence. The objectives of the study included exploring possible alternative images of God that could be helpful in providing pastoral care to victims of gender-based violence (GBV). As such the study further set out to explore and reframe appropriate pastoral care approaches in response to the plight of victims of GBV. Osmer’s four tasks of practical theology provided a broad framework for the research methodology and theological reflection. This study made use of desktop research to conduct an extensive literature survey as input for the conceptualisation presented in the thesis. In addition to engaging with pastoral care, as an academic field and its associated concepts, the thesis also unpacks and engages the concepts of gender, gender-based violence and various nuances in the discourse on masculinity and its relation to GBV. It includes reflections on Biblical texts containing potentially problematic notions of masculinity with regard to characters in these texts and which are also applied to God. In engaging with some of the violent and abusive male metaphors of God in Scripture, the study highlighted the potential for these depictions to be abused in perpetuating the phenomenon of GBV. However, the study also succeeds in presenting life-giving and feminine images of God which might offer tools for pastoral care and hope for those living with the effects of GBV. These alternative female images of God have been employed as a pastoral care response to the scourge of GBV. Feminist pastoral care, womanist pastoral care and narrative pastoral care together may offer a framework for even more practical responses in this regard.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het ten doel gehad om 'n kritiese teologiese besinning te verskaf oor die moontlike verbande tussen manlike beelde van God en geslagsgebaseerde geweld. Die doelwitte van die studie het ingesluit om moontlike alternatiewe beelde van God te ondersoek wat nuttig kan wees in die verskaffing van pastorale sorg aan slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. As sodanig het die studie verder daarop gemik om toepaslike pastorale sorg benaderings te verken en te herberaam in reaksie op die lot van slagoffers van GBV. Osmer se vier take van praktiese teologie het 'n breë raamwerk vir die navorsingsmetodologie en teologiese besinning gebied. Hierdie studie het gebruik gemaak van kwalitatiewe navorsing deur middel van 'n uitgebreide literatuur studie as insette vir die konseptualisering wat in die tesis aangebied word. Benewens die bespreking van pastorale sorg, as 'n akademiese veld, en die gepaardgaande konsepte daarvan, hanteer die tesis ook die konsepte van geslag, geslagsgebaseerde geweld en verskeie nuanses in die diskoers oor manlikheid en die verband daarvan met geslagsgebaseerde geweld, insluitend die besinning oor Bybelse tekste wat potensieel problematiese idees van 'n manlikheid met betrekking tot die karakters in sodanige tekste en ook van God bevat. In die omgang met sommige van die gewelddadige manlike metafore van God in die Skrif wat ook soms misbruik verteenwoordig, het die studie die potensiaal uitgelig vir hierdie uitbeeldings om misbruik te word om die verskynsel van geslagsgebaseerde geweld voort te sit. Die studie slaag egter ook daarin om lewegewende en vroulike beelde van God aan te bied wat gereedskap kan bied vir pastorale sorg en hoop vir diegene wat met die gevolge van geslagsgebaseerde geweld leef. Hierdie alternatiewe vroulike beelde van God is aangewend as 'n pastorale sorg reaksie op die fenomeen van GBV. Feministiese pastorale sorg, vroulike pastorale sorg en narratiewe pastorale sorg kan saam 'n raamwerk bied vir 'n pragmatiese hantering in hierdie verband.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation