Factors influencing adoption of high risk sexual behaviour by undergraduate students at a private tertiary institution in Gauteng Province, South Africa, in the context of the HIV/AIDS epidemic.

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: While there has been several studies that have been conducted targeting university students at state owned universities in South Africa, specifically on the impact of HIV/AIDS epidemic, no extensive study was conducted to establish what informs adoption of high risk sexual behaviour among university students in the context of HIV, STI and unplanned pregnancy epidemics at any of the state owned South African universities, let alone private universities. In order to address this identified gap in the body of knowledge, a cross-sectional study underpinned by the ‘social norms’ theory was undertaken at a private university in the Gauteng Province, South Africa to establish why undergraduate students engage in high risk sexual behaviour that puts them at risk of contracting HIV, STIs and unplanned pregnancy. Quantitative data was collected from 342 students through a questionnaire and qualitative data was collected from 38 students through the focus group discussions. Findings revealed that early sexual debut, intergenerational sex, multiple and concurrent partners, unprotected sex, sex under the influence of alcohol and illegal drugs and transactional sex constitute high risk sexual behaviour. The study concluded that peer pressure, independence, financial needs, drug and alcohol abuse, fear of being an outcast, need to identify with modernity, lack of individual perception of risk, campus culture and sexual partner influence are the factors influencing the adoption of high risk sexual behaviour on campus. Based on the findings and conclusions, recommendations are provided for the development of an HIV prevention programme on campus that is aimed at mitigating the negative consequences of the HIV/AIDS, STIs and unplanned pregnancy epidemics.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die literatuur toon aan dat daar alhoewel daar wel studies onderneem is ten einde die impak van die MIV epidemie onder studente aan openbare universiteite te bepaal onderneem is, daar nog steeds baie min kennis in hierdie verband bestaan. Die faktore wat ‘n rol vervul in hoërisiko seksuele gedrag onder studente aan hierdie universiteit is grootliks onbekend. Ten einde hierdie gaping te probeer oorbrug is hierdie studie onderneem aan ‘n privaat universiteit in Gauteng provinsie in Suid-Afrika. Die doel van die studie was om vas te stel wat voorgraadse studente motiveer om hoë seksuele gedrag te beoefen, wetende dat hulle hulleself blootstel aan MIV-infeksie en onbeplande swangerskappe. ‘n Steekproef van 342 student is in die studie gebruik en ‘n vraelys is deur hulle voltooi. ‘n Verdere 38 student het deelgeneem aan ‘n fokusgroepbespreking. Resultate toon aan dat studente dikwels meer as een seksuele maat het; dat seks beoefen word terwyl studente onder die invloed van alkohol is; dat seks dikwels onbeskermend plaasvind en dat alle hierdie faktore bydraend is tot hoë blootstelling aan MIV-infeksie. Die studie het verder gevind dat groepsdruk, finansiële probleme, dwelm- en alkoholmisbruik en groepsdruk verdere bydraende faktore tot hoë-risiko gedrag onder studente is. Resultate van die studie is gebruik om aanbevelings te maak vir die ontwikkeling van ‘n MIV-voorkomingsprogram wat daarop gerig is om die oordrag MIV en onbeplande swangerskappe aan die universiteit ( wat in die studie ondersoek is ) te bekamp.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
AIDS (Disease) -- Risk factors -- South Africa -- Gauteng, HIV infections -- Risk factors -- South Africa -- Gauteng, UCTD, College students -- Sexual behavior -- South Africa -- Gauteng
Citation