Grade twelve learners' experiences of an NGO's life skills programme

dc.contributor.advisorCollair, Lynetteen_ZA
dc.contributor.authorKakaza, Sandileen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education Psychology. Dept. of Educational Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-10T19:55:08Z
dc.date.available2012-08-10T19:55:08Z
dc.date.issued2005-04
dc.descriptionMEdPsych--Stellenbosch University, 2005.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: After the apartheid regime of the white minority was dismantled, a new democratically elected government took power for the first time in the history of South Africa. This newly elected government brought new curriculum policies that have completely changed the education system in the country. Among was the Curriculum 2005,which used outcomes based education (OBE) for as the organising principle. The aim of this study is to gain insight in to the experiences of Grade 12 learners who attended a Life Skills programme run by Association for Educational transformation (ASSET). ASSET is a non-governmental organisation that provided supplementary tuition to Grade 11 and 12 learners in the Khayelitsha and Langa Centre. The research methodology was a qualitative case study of Xhosa-speaking boys and girls who were between seventeen and twenty-one years of age. The participants were selected from learners who lived in Khayelitsha and who are attending the Life Skills programme at the centre. The methods used during data collection were interviews, note taking and a literature review. The data analysis was done by using a procedure of content analysis where manageable units of data were coded into categories and themes. These themes and categories were interpreted and matched with the relevant literature. http://scholar.sun.ac.za/ IV The findings of the study suggest that the Life Skills programme run by ASSET helped learners in acquiring life skills that may help them to handle challenges they may face. The learners interviewed for the study indicated that the programme had helped them to deal effectively with challenges such as teenage pregnancy, HIV/AIDS, substance abuse and relationships. In addition, the learners suggested that the programme had expanded their knowledge about careers, tertiary institutions and the field of work. The findings of the study will be used by ASSET for further programme development.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Nadat die apartheidsregime van die wit minderheid afgetakel is, het 'n nuutverkose demokratiese regering vir die eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrika die mag oorgeneem. Hierdie nuutverkose regering het nuwe kurrikulumbeleid bepaal wat die onderwysstelsel in die land heeltemal verander het, en onder andere Kurrikulum 2005 en uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) vir skole ingesluit het. Hierdie navorsing ondersoek die lewensvaardigheidsprogram vir graad I2-leerders wat deur ASSET by die Khayelitsha Sentrum bedryf word. Die doel van hierdie ondersoek is om insig te kry in die ervaring van graad I2-leerders wat die lewensvaardigheidsprogram van ASSET bygewoon het. Nadat die apartheideidsbewind van die wit minderheidsgroep ontbind is, het 'n nuutverkose demokratiese regering vir die eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrika aan bewind gekom." Die ondersoek is belangrik omdat dit leerders sal help om lewensvaardighede te verwerf wat hulle kan help om vraagstukke wat met MIVNigs, persoonlike probleme, misdaad en geweld, armoede, tienerswangerskap, verhoudings en beroepskeuses verband hou, te hanteer. Die navorsingsmetode was 'n kwalitatiewe gevallestudie met Xhosasprekende seuns en dogters van tussen sewentien en een-en-twintig jaar oud. Die proefpersone is geselekteer uit leerders wat die lewensvaardigheidsprogram by die Sentrum bygewoon het, veral dié wat in Khayelitsha woon, omdat hulle die Sentrum maklik kon bereik. Die metodes wat tydens data-insameling gebruik is, was onderhoude, aantekeninge en literatuuroorsig. Die data-analise is gedoen volgens 'n prosedure van oop kodering waartydens hanteerbare data-eenhede volgens kategorieë en temas gekodeer is. Hierdie temas en kategorieë is geïnterpreteer en met die literatuur vergelyk. Die navorsingsresultate dui daarop dat die lewensvaardigheidsprogram wat deur ASSET bedryf word, leerders gehelp het om lewensvaardighede te verwerf wat hulle kan help om uitdagings te hanteer. Die leerders met wie daar vir die ondersoek onderhoude gevoer is, het aangetoon dat die program hulle gehelp het om uitdagings soos tienerswangerskap, MIV/Vigs, dwelmmisbruik en verhoudings doeltreffend te hanteer. Verder het die leerders aangedui dat die program hulle kennis aangaande beroepe, tersiêre instellings en die wêreld van werk uitgebrei het. Voorstelle met betrekking tot die ondersoek is gemaak.af_ZA
dc.format.extent63 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/42899
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.rights.holderStellenbosch Uniersity
dc.subjectStudents -- Attitudes -- South Africa -- Khayelitshaen_ZA
dc.subjectLife skills -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Khayelitshaen_ZA
dc.subjectCompetency-based education -- South Africaen_ZA
dc.titleGrade twelve learners' experiences of an NGO's life skills programmeen_ZA
dc.typeThesisen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
kakaza_grade_2005.pdf
Size:
14.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: